Глава 16. Непрекъснато покачвайте своето ниво

Посветете живота си на непрекъснато учене. Отделете себе си от болшинството, като станете човек, който непрекъснато усъвършенства себе си и работи върху себе си повече, отколкото който и да е във вашата фирма. Ако вземете такова решение и упорито го следвате, ще осигурите за себе си важно предимство пред конкурентите през цялата си кариера.

Образование & Квалификация

10 университета, предлагащи безплатни он-лайн курсове

Повечето от водещите световни университети предлагат безплатни он-лайн курсове. Посочваме десет от тях (Eng.). Ако желаете да покачите нивото на знанията си и квалификацията в своята професионална област, тези безплатни курсове са точно за Вас.

Образование & Квалификация