Подготвяйки се за светкавичната кариера ...

Днес имате повече възможности да работите чудесна работа, отколкото някога преди. Вие сте способни да направите по-голям прогрес в своята кариера за няколко години, отколкото са могли вашите родители или дядовци, вероятно за целия си живот. Затова вашата задача се състои в това, да заемете достойно място в съвременният свят.

Управление и развитие на кариерата

Глава 21. Изпълнявайте своята работа максимално бързо

Фокусирането върху действието е едно от най-забележимите външни качества на хората, постигащи успех в работата. Те също така притежават инициативност и тъй нареченото „чувство за бързина”. Те никога не пилеят своето време. Те винаги са заети с нещо, което доближава тяхната фирма към определени цели и при това винаги работят производително, т.е. с минимално харчене на полезно време.

Управление и развитие на кариерата

Глава 20. Печелете власт и авторитет

Властта и авторитетът играят много важна роля във всяка организация. Вашата способност в своята кариера да придобивате и използвате властта и авторитета до голяма степен ще определи вашия успех в дългосрочна перспектива.

Лично развитие

Глава 19. Увеличавайте печалбата и намалявайте разходите

Най-добрите хора във всяка делова организация са тези, които непрекъснато търсят пътища, с помощта на които организацията би могла да покачи своите печалби. Колкото по-голямо влияние оказва вашата работа върху чистата печалба на фирмата, толкова по-голяма е вашата ценност като сътрудник и толкова е по-голямо възнаграждението, на което можете да се надявате.

Управление и развитие на кариерата

Глава 18. Отделяйте основното внимание на клиента

Вашият шеф е вашият купувач (клиент). Вашите колеги са ваши купувачи. Сътрудниците, който ви се подчинявят са ваши купувачи. И, разбира се, хората, които купуват вашите продукти или плащат за вашите услуги, също са ваши купувачи. Всеки се полага на някого за нещо. Всеки се явява нечий купувач (клиент). Вашият успех в работата и в живота като цяло напълно ще се определя от това, доколко добре обслужвате купувачите (в широкия смисъл на думата) и удовлетворявате техните потребности.

Планиране на успешна кариера

Глава 17. Правете всичко „на отличен”

Погледнете хората, постигнали успех и си спомнете за това, че почти всеки от тях е започнал от нулата. Ако те са постигнали нещо, то следва да се учите от тях. Вие сте достатъчно умни и притежавате други лични качества. Ако днес някой се е озовал преди вас, то това е само защото той или тя прави нещо по-различно от вас. Каквото и да е постигнал друг човек, вие също сте способни да го постигнете, трябва само да знаете как да го направите.

Управление и развитие на кариерата

Глава 16. Непрекъснато покачвайте своето ниво

Посветете живота си на непрекъснато учене. Отделете себе си от болшинството, като станете човек, който непрекъснато усъвършенства себе си и работи върху себе си повече, отколкото който и да е във вашата фирма. Ако вземете такова решение и упорито го следвате, ще осигурите за себе си важно предимство пред конкурентите през цялата си кариера.

Образование & Квалификация

Глава 15. Ценете най-много хората

В бизнеса, като и в живота като цяло, хората са всичко. Големината на вашия успех, ръстът в кариерата и вашата заможност до голяма степен се определят от количеството на хора, с които имате взаимно добри отношения. Колкото повече хора ви познават и уважават, толкова повече врати ще се отворят пред вас и толкова повече пречки на пътя ви ще бъдат отстранени с помощта на тези хора.

Управление и развитие на кариерата

Глава 14. Дайте воля на своите вродени творчески способности

Книга на Брайън Трейси. Способността да раждате нови идеи и рационализаторските предложения може да се разглежда като качество, което може да бъде по-важно от всичко останало при постигането на успех.

Управление и развитие на кариерата

Глава 13. Умейте да решавате проблеми

Книга на Брайън Трейси. Проблемите са нормална, естествена и неизбежна част от живота. В работата ви се налага непрекъснато да се сблъсквате с проблеми. Те връхлитат като вълни на бряг, една след друга. Проблемите ви преследват през целия ден, те не свършват и у дома, след работата. На практика, те никога не свършват.

Проблеми в работата