Text: -A A +A
Четете още в Кариера: влияние, Аз съм ръководител

Знанието за това, как успешно да влияете върху хората, е много силно оръжие. То може да бъде използвано както за съзидателни, така и за разрушителни цели.

Фото: stock.xchng

На повечето мениджъри им се налага да оказват влияние върху малки групи хора. Начините на въздействие върху малки екипи са по-различни от тези, които трябва да се прилагат при въздействие върху големи групи хора (например такова въздействие се налага да ползват политиците).

Най-често на ръководителите им се налага да оказват влияние, когато трябва да бъдат направени някакви промени в работата на екипа, да се променят някакви процедури или процеси.

Всеки от установилите се екипи има собствен начин на работа и собствени традиции, които управляват всекидневната им работа. Влияние върху определена група хора значи, че трябва да се променят установилите се в групата начини на поведение. Какво бихте могли да направите, започвайки своето въздействие (промяна) в групата:

Помагайте при самооценката

Най-важната сила, помагаща да се осъществи промяната, е осъзнаването на това, че тя е необходима. Хората трябва да погледнат с друг поглед на сегашното си положение, да видят своите недостатъци и да искат да направят нещо, за да подобрят ситуацията.

Целта на самооценката е да се задълбочи осъзнаването на сегашното положение и да се засили желанието да се влияе върху бъдещето.

Бъдете практични

Започвайте от малките промени. Програмите, изискващи големи промени, често се възприемат от хората като натиск и не получават достатъчна подкрепа. Малките промени в постоянна насока насърчават движението към основната цел. Те винаги са по-успешни и по-прогресивни.

Давайте пример

Опитвайки се да оказвате влияние върху околните, покажете, че държите на своята дума. Няма по-лесен начин да загубите доверието към себе си от това, да вършите нещо неотговарящо на декларираното от вас.

Възнаграждавайте движението в нужната посока

Хората са склонни да се държат по начин, одобряван от околните. Затова трябва да поощрявате хората, да ги поддържате и възнаграждавате. Не се поддавайте с лекота да обръщате внимание само върху трудностите и грешките, подминавайки позитивните промени.

Постигайте съгласие в целите

Членовете на екипа трябва да виждат бъдещето на екипа и да участват в определянето на целите на промяната. Налагането на целите само ще породи враждебност и няма да има позитивно влияние.

Опитайте се да виждате потенциалните опасности

Реалистичните очаквания ще помогнат на хората да планират успешно и да се подготвят за евентуалните неуспехи. Това помага да се избегнат проблемите, които със сигурност ще възникват по време на промяната.

Успех!

Четете още в Кариера: влияние, Аз съм ръководител
Прочетено: 9,209 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 22.01.2007г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!