Text: -A A +A
Четете още в Кариера: манипулации, Приложна психология

Всеки от нас среща хора, които постигат целите си, прилагайки психологическа принуда върху околните. Не можем да избегнем такъв натиск, но можем да се борим с него. Как?

Фото: stock.xchng

Най-характерни са стресовите натоварвания по време на войните, когато войниците се изтощават не само физически, а и психически. Тогава са възможни най-невероятните загуби. Разбира се, че по време на мирния живот, не ни се налага да стигаме до пълно изтощение. В същото време, не са редки случаите, когато някой преднамерено иска да намали работоспособността ни и способността ни да вземаме решения. До такова състояние може да се стигне по различни начини.

Известно е, че всеки човек притежава вродено чувство на опасност и автоматично реагира на потенциално застрашаващи го ситуации. Възприятието и чувствителността на човека могат да бъдат нарушени, например, когато върху него се въздейства с помощта на силен звук, човекът неочаквано се бута, към него бързо се приближава някакъв предмет, той вижда неочаквана силна светлина или дори неочаквано някой го докосва.

Например, силно звуково въздействие (120 децибела и повече) може да предизвика главоболие, да наруши координацията на човека, той няма да може адекватно да анализира и да взема решения. Съществуват специални звукови генератори, издаващи звуци, които не се чуват от човешкото ухо, но влизат в резонанс с колебанията на човешките органи и предизвикват патологични промени в организма. Инфразвукът с определена интензивност предизвиква панически страх, човекът не може да се контролира и се паникьосва.

Разбира се, почти няма вероятност Вашите опоненти да ползват подобна техника, но в някоя ситуация можете да се намирате близо до някакви уреди, които оказват подобно въздействие точно върху Вас. Затова, ако усещате вътрешен непознат и странен дискомфорт, помолете срещата да бъде прекъсната и се разберете за друг ден и друго място.

По-вероятно е, върху Вас да въздействат с помощта на неочаквано докосване. Психолозите казват, че всеки човек има хиляди автоматични програми. Една от тези програми се явява ръкостискането – когато някой Ви подава ръката си, Вие автоматично му отвръщате със същото и стискате ръката му. Представете си какво ще стане, ако Вие, например, подавайки ръката си за ръкостискане, изведнъж стиснете не китката на човека, а хванете ръката му малко по-нагоре. По този начин Вие ще “объркате” програмата на човека. Той няма да знае какво да прави по нататък, той не е “пограмиран” за действия, следващи след като някой му хваща и задържа ръката при поздрав. Точно в този момент трябва да му дадете определена “инструкция”, например: ”Ние днес задължително трябва да приключим всичките ни съвместни работи”. Ако Вие само хванете ръката, без да кажете нещо, човекът с когото се поздравявате, ще се чуди на Вашата реакция. Но, ако в момента кажете нещо, човекът няма да се изненада, а казаното от Вас ще бъде възприето от него като “инструкция”.

Всякаква неочаквана ситуация може да предизвиква реакция на “нито приемам - нито предавам” и точно през това време могат да Ви внушат нещо – за Ваше добро или зло. За съжаление, с подобен вид психологически въздействия, може да се пребори само добър професионален психолог.

Вие можете само по време на сериозни и важни преговори или делови разговори, да осигурите атмосфера, която да е максимално добра за Вас. Проверете помещението да е проветрено и да не е прекалено топло. Жегата и задухът могат да Ви отпуснат, мисловната Ви дейност ще се забави, а вниманието ще отслабне.

Когато в офиса, където преговаряте, е шумно или липсва усамотено място за разговор, това може да бъде един от признаците, че искат да повлияят върху Вашето решение.

Опасност от физическия натиск

Това не е реално физическо въздействие, а само заплаха да се извърши такова. Тази заплаха притежава разрушителни свойства и често въздейства по-силно от истинското физическо въздействие.

Човекът, който възприема заплахата от физическо въздействие много лично, фактически се опасява от всичко. Страхът и тревогата го правят непълноценен. Мислите за евентуални опасности сковават съзнанието му, потискат го и го карат непрекъснато да мисли за това. Той започва да робува на своите мисли, които се разрастват с голяма скорост. Човекът започва “сам да се навива” и да трови здравето и живота си.

Има практически нулева вероятност човек, изпаднал в такова положение, да окаже съпротива в ситуация на реална опасност, но има голяма вероятност да си докара класическа страхова невроза.

Затова, много важно е да се научите да “не вземате навътре” писмата, обажданията, думите и другите послания със заплашително съдържание. Не бива да изпадате в паника и да се страхувате, за да запазите здрав разума си и да търсите начини да излезете от създалото се положение.

Сега вече сте запознати с основните начини на психологическо въздействие върху хората, а значи ще можете да ги разпознавате и да се борите с тях.

Успех!

Четете още в Кариера: манипулации, Приложна психология
Прочетено: 16,340 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 14.01.2007г.