Text: -A A +A
Четете още в Кариера: Приложна психология

Случвало ли Ви се е понякога по време на някакъв разговор да забележите, че човекът изобщо не Ви слуша? В бизнес-общуването такива ситуации не само са неприятни, а и доста опасни - човекът, който не Ви слуша и не Ви чува няма да може да разбере и да анализира предаваната от Вас информация. Кой знае, какви неочаквани последствия може да има подобен разговор. Съществуват доста начини да активирате и задържате интереса на събеседника си. В тази статия ще разгледаме, някои от тях.

Фото: Flickr

Разбира се, най-добрият начин да привлечете вниманието на човека е да говорите за него самият или за това, което го интересува. Голямо значение има не само това, какво говорите, но и начина по който го казвате. Можете да направите речта си изразителна, чувстена и емоционална, а можете да говорите безразлично – разбирате, че в двата случая въздействието върху слушателя ще бъде различно.

Средството с помоща, на което ще донесете на събеседника си своето съобщение е гласът Ви. Може би сте удовлетворени от гласа си, но трябва да не забравяте, че човекът чува своя глас по различен начин, отколкото го чуват околните. Затова често, когато чуваме гласа си на запис, не го харесваме или дори не успяваме веднага да го познаем.

Вашият глас може да стане мощен и ефективен инструмент за измъчване на събеседника, ако го направите монотонен и неприятен за възприемане. Още веднъж повтаряме, че често за слушателите е по-важен начина по който говорим, отколкото съдържанието на речта ни.

Да разгледаме 12 способа с помоща, на които ще успеете да привлечете и задържите интереса на събеседника си:

1. Неутрално изречение

Започнете разговора със събеседника си с неутрална фраза, нямаща пряко отношение към темата на разговора, но имаща пряко отношение към самия събеседник или към това, което го интересува.

2. По-висок тон

Най-лесния начин веднага да привлечете внимание е да покачите тона си. Разбира се, в случая не става дума за викове (те не са приемливи за делово общуване и карат събеседника Ви да мисли, че не се справяте със ситуацията). Но, лекото покачване на тона, най-вече в началото на изречението, не само веднага привлича внимание към думите Ви, но и ги подчертава като важни.

3. Напрежение

Ако забелязвате, че събеседникът Ви губи внимание, трябва да кажете нещо не много разбираемо за събеседника, например да кажете нещо с тих глас. За да Ви разбира, събеседника е принуден да се концентрира и веднага започва да Ви слуша по-внимателно. Този начин за привличане на вниманието е подходящ, когато говорите с човек, пред когото вече имате определен авторитет и той има желание, интерес и респект да говори с Вас.

4. Зрителен контакт

Това е добре действащ начин да фокусирате върху себе си вниманието на човека. Трябва да „фиксирате” с поглед (за кратко да погледнете внимателно в очите) събеседника си. Поглеждайки човека внимателно, Вие ясно му показвате желанието си да общувате с него. Добре е да установявате “фиксиращ” зрителен контакт с човека, няколко пъти по време на разговора Ви с него.

5. Акцентиране

Този начин позволява да обърнете специално внимание на човека, върху някои важни според вас, неща в разговора. Съществува пряко и косвено акцентиране. Прякото акцентиране се постига, когато ползвате изрази като, например, „обърнете Вашето внимание върху...”, „важно е да отбележа...”, „трябва да подчертая...” и т.н.т. Косвеното акцентиране става, когато важните моменти се отделят от общия фон на разговора по някакъв начин – например, с по-силен тон на гласа, с някакъв жест и т.н.т.

6. Задаване на ритъм

Вниманието на човека никога не е постоянно по време на един разговор. По време на разговора непрекънато се налага да полагате услилия, за да не допускате колебанията на вниманието на човека да бъдат прекалено големи. Често този проблем възниква, ако говорите еднообразно и монотонно или на човека му се налага да Ви слуша дълго време.

Ако забелязвате, че събеседникът Ви често се разсейва, прилагайте начина на „задаването на ритъм”. Трябва непрекъснато да променяте характеристиките на гласа си – да говорите първо бавно, после бързо, после неутрално; по-тихо и по-силно и т.н.т. По този начин ще накарате събеседника си непрекъснато да поддържа вниманието си, за да не пропусне поредната промяна в начина, по който излагате свята информация.

Четете още в Кариера: Приложна психология
Прочетено: 9,321 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 16.11.2009г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!