Text: -A A +A

Искрена висока оценка на работата на човека има голямо значение. Точният комплимент към работата на сътрудникът ви може да ви спечели лоялен и добър служител. Вижте нашите препоръки как можете да благодарите на всеки сътрудник само с няколко думи.

Фото: iStockphoto

Хората обичат някой да цени техните усилия и да проявява искрен интерес към техните постижения. Ако проявявате загриженост за хората, които работят при вас, те ще ви се отплащат с благодарност и по-добра работа.

Съществува още един аспект на благодарността: когато признавате постиженията и усилията на хората, вие по този начин акцентирате върху определен модел на поведение на човека, който бихте искали те да имат и за в бъдеще. Хората с удоволствие правят това, за което гарантирано ще бъдат оценени.

Да бъдете лидер значи да помагате на хората, които ви следват и да реализират своите способности. Показвайте на хората, че имате вяра в тях и те ще се стараят да действат според вашите очаквания.

Дори и най-заетите ръководители могат да намерят една минута, за да благодарят сътрудниците си за тяхната работа. Често благодарността и потупването по рамото са по-скъпи от всичките формални подаръци.

Бъдете искрени, когато благодарите своите сътрудници. Не чакайте някакво специално събитие, за да покажете своята признателност за усилията на хората с които работите.

Изследванията на психолозите показват, че благодарността се приема, когато съвпада с вътрешния свят на конкретния човек. Например израза „вие добре си вършите работата” ще харесва на „социалните” хора, но за хората притежаващи конструктивното мислене, трябва да отбележите конкретната задача, която те са изпълнили перфектно.

Основавайки се върху индивидуалността на конкретния служител, как можете да изразите своята благодарност? Вижте нашите съвети как да кажете подходящ комплимент на хора с различни психологически качества:

1. Експресивните хора смятат своята дарбата си да приказват за много ценно работно качество. Можете да им кажете: „Бих искал да отбележа вашият ентусиазъм” или „Благодаря за вашата подкрепа”.

2. По-спокойните сътрудници ще оценят контакт на четири очи. Можете да кажете на такъв човек: „Аз съм възхитен от вашите обмислени решения” или „Аз ценя вашето уважително отношение към всеки колега и клиент”.

3. Напористите работници ще оценят вашата реакция на техните постижения. Можете да им кажете: „Благодаря ви за енергичността, която влагате в процеса на работата!” или „Аз високо ценя вашите решителни действия!”.

4. По-малко напористите сътрудници искат да има „вселенски мир”. На тях може да им кажете: „Благодаря за подкрепата на добрите отношения в колектива” или „Аз много ценя вашето приятелско отношение към околните”.

5. Съществуват сътрудници, чиито чувства много трудно могат да бъдат докоснати. Можете да им кажете: „Бих искал да отбележа вашата способност винаги да бъдете във форма” или „Благодаря, че сте успели да решите всичките проблемни въпроси с клиента”.

6. Има хора, които сериозно защитават своите убеждения. Кажете на такъв човек: „Аз се полагам на вашата подкрепа” или „Уважавам вашите убеждения”.

7. За аналитиците е важен интелектът, а не екипното признание. На тях ще им бъде приятно, ако кажете следното: „Аз високо ценя точните ви въпроси” или „Уважавам дълбочината на вашите знания”.

8. Хората, които мислят конструктивно, биха искали да чуят детайлите. Можете да им кажете: „Благодаря за добрата комуникация по време на изпълнението на тази задача” или „Вие винаги спазвате сроковете, това ме впечатлява”.

9. За социалните хора е важно да получат вашето одобрение. Затова, можете да им кажете: „Ценя вашите способности да работите в екип” или „Не бих могъл да го направя без вас”.

10. Хората, които притежават концептуално мислене, искат да се чувстват уникални. Те ще се поласкаят, ако им кажете: „Вашето решение на проблема беше блестящо!” или „Оценявам вашият перспективен поглед върху нещата”.

Наистина, трябва да имате малко познания в психологията, за да определите какъв е психологическия тип на човека, на когото правите комплимент. Но нали това е едно от качествата, необходими за всеки лидер?

Сложно е да се опише каква ценност има искрената благодарност. Научете се да отбелязвате постиженията на вашите сътрудници и да им правите мотивиращи комплименти и ще имате лоялен и сплотен екип.

Успех!

Прочетено: 3,686 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 27.12.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!