Text: -A A +A

Традиционно се смята, че материалното възнаграждение се явява най-сигурният източник на мотивация. Върху тази идея е основан целият съвременен мениджмънт – иначе за какво са измислени бонусите, премиите и самата идея за кариерния ръст? Без цялата тази менажерия съвременната цивилизация просто ще се срути. Затова вие сигурно няма да повярвате в това, което ще прочетете тук. Все пак, опитайте.

Фото: stock.xchng

Материалните стимули намаляват мотивация за работа

Това доказват експерименти, проведени от учените в различни държави и при различни условия. За един от тези опити разказва Даниел Пинк, автор на книгата “Drive”, посветена на мотивацията.

Намерил отговор на анаграма – вземи заплата за половин година

Четирима икономисти - от MIT, от Университета Карнеги и от Университета на Чикаго отишли в Индия, за да изучават ефекта на материалните стимули върху заинтересоваността от работата. Страната е избрана, защото ниското икономическо ниво на живот в Индия е позволило по време на експеримента да се създадат сериозни икономически стимули, без да се натоварва бюджета на изследването със стотици хиляди долари.

На стотина участници в експеримента са предложили да играят на игри: да хвърлят топки по мишена, да разгадават анаграми, да запомнят цифри и т.н. На една група за постигането на добри резултати са предложили възнаграждение равно на дневната заплата, на друга – двуседмичната заплата, на трета – заплата почти за половин година.

„Би ли могло предварително да се предвиди как ще повлияе големината на възнаграждението върху ефективността? Да! Но влиянието се оказа не такова, каквото би могло да се очаква, - пише г-н Пинк. - Хората, на които са им били предложени средни по големина бонуси, не са показвали по-добри резултати спрямо тези, които са получавали малко възнаграждение”. В същото време тези, които биха могли да получат най-голямото възнаграждение, т.е. да се забавляват и да си осигурят нормално по местните стандарти съществуване през следващите шест месеца, са се представили най-зле.

„В осем от девет задания, които сме следили по време на експеримента, по-високите стимули са довели до влошаване на резултатите” - написали авторите на изследването в своя доклад към Федералната резервна банка, която финансира изследването.

Скучно е да рисуваш, за да получиш грамота

Може ли да се прави аналогия между награда, получена от играта, и годишния материален бонус, получен за добра работа? Учените смятат, че двете неща са въз основа на едни и същи мотивационни механизми. Това се потвърждава от различни експерименти.

Почти идентични резултати например са получили изследователите Марк Леппер и Девид Грин. През 1978 година те са провели експеримент с деца, който е станал класически в теорията на мотивацията.

На една група деца са им предложили да рисуват, като са ги мотивирали с грамота „Победител в играта”. На друга група деца нищо не са им предлагали, но давали награди в края на заниманието, ако децата са се съгласили да рисуват просто от интерес. На трета група са им предложили да нарисуват нещо, без да ги стимулират по някакъв начин.

След две седмици на децата са им дали хартия и флумастери. Децата от втора и трета групи са рисували с голям интерес към процеса. От децата от първата група обаче много са се отказали, а на тези, които са останали да рисуват, това занимание им е омръзнало по-бързо от децата в другите две групи.

Наградата е вид принуждаване

С какво се обясняват резултатите на изследванията? Когато на хората обещават възнаграждение за някакво действие, това става акт на принуда, дори когато човекът доброволно идва на сделката да размени своето време и труд срещу пари (с които сам може да си купи това, което му трябва).

Вниманието се пренасочва от действието, което само по себе си може да бъде източник на удоволствие, върху външния стимул. Това превръща увлекателното задание в задължение. И обратното, играта, която няма никакви стимули, освен удоволствието от самата игра, предизвиква сериозен интерес.

„Това е едно от най-проверените открития, направени в обществените науки, както и едно от най-игнорираните”, - се притеснява г-н Пинк в своята книга, посветена на критиката на съвременната „бонусна” система за мотивация на сътрудниците.

Но какво може да се противопостави на традиционната мотивация? Плащайте на хората толкова, за да могат те да не мислят за пари (т.е. колкото е прието на пазара) и им позволявайте да правят това, което искат, а не което трябва да правят. Резултатът ще е забележителен, смята авторът на книгата.

Какъв ли ще е резултатът (се питаме ние)?

Прочетено: 823 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 15.01.2014г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!