Глава 15. Ценете най-много хората

В бизнеса, като и в живота като цяло, хората са всичко. Големината на вашия успех, ръстът в кариерата и вашата заможност до голяма степен се определят от количеството на хора, с които имате взаимно добри отношения. Колкото повече хора ви познават и уважават, толкова повече врати ще се отворят пред вас и толкова повече пречки на пътя ви ще бъдат отстранени с помощта на тези хора.

Управление и развитие на кариерата

6 стъпки за връзка с влиятелните хора в интернет

Влиятелните личности са тези с добри връзки, авторитетни, такива, за които всеки казва: „Бих искал да го познавам!”. Те могат да осигурят за всеки свой познат известност, препоръки, запознанства и възможности. Можете да се свържете с тези хора и в интернет, например чрез социалните мрежи.

Управление и развитие на кариерата