Text: -A A +A
Четете още в Кариера: Избор на кариера, професия

Професията „преводач” е една от най-разпространените в света. Можем да видим преводачите по телевизията, да четем тяхните преводи и да ги забележим на всяка международна среща. Те винаги остават в сянка, затова много хора имат грешна представа за тяхната работа. Искате да работите като преводач? Преди да направите окончателен избор, предлагаме Ви да се запознаете с няколко мита за тяхната работа.

Фото: stock.xchng

Всеки човек, който владее чужд език, може да работи като преводач

Всеки човек владеещ чужд език на горе-долу добро ниво, може да се оправи на битово ниво – да поръча вечеря, да уговори среща с клиент и т.н. Но работата с голям обем от технически или друг специализиран материал изисква много добре познаване на естеството на материята с която работи. За да се направи добър превод от преводача се изисква добро разбиране на смисъла на първоизточника, а това може да постигне само един професионалист, познаващ специализираната терминология.

Търсенето на преводачите на пазара на труда намалява

Наистина, непрекъснато нараства броят на хората които владеят чужд език. Но, в същото време, нарастват международните контакти на фирмите, организациите и частни лица и обема на документооборота расте непрекъснато. Комуникацията между държавите на Европейския съюз се осъществява на няколко езика, което изисква да се преведжа усно и писмено голям обем от информация. Тенденцията е търсенето на професионалистите-преводачи да нараства.

Естеството на тази професия не се променя от много години

Навлизането на компютрите в живота на хората се отрази и върху начина за работа на преводачите. Електронните речници и преводачките заеха мястото на прашалите по рафтовете томове с речниците. По оценка на специалистите, прилагането на съвременният софтуер покачи производителността на работата на преводачите с 40%.

Писмени преводи може да прави само преводач, завършил класическо университетско хуманитарно образование

Да, класическото образование е от полза. Но повечето добри професионални преводачи на техническа литература имат висше естественонаучно образование. Познаването на езици е тяхното хоби прераснало в основната професия. Практиката и интересът, а не дипломата, са в основата на успешната кариера на преводач.

Никой преводач без техническо образование не може да направи добър превод на технически текст

Разбира се, че човекът, който години е работил в някаква област, най-добре познава спецификата и терминологията. Но в областта на писмените преводи се налага технологията, основана върху тясната връзка между поръчителя на превода и преводача. Този начин на работа позволява да се правят качествени преводи дори в най-тясноспециализираните области. Основата на технологията е, че преди да се направи окончателен превод, преводачът трябва да изучава специализираната литература, справочниците, да се запознава с материалите в интеренет и уточнява спецификите на текста с поръчителя. Най-добрият специализиран превод се постига от преводач, имащ специализирано образование, добра обща култура и опит.

Преводачите лесно изкарват парите си

Преводачите които правят писмени преводи работят по 8-10 часа на ден, като работата им изисква голямо внимание и подреденост. Често срещано явление са извънредните преводи, когато работата трябва да се извърши „за вчера”. Голямото натоварване е съпроводено с необходимостта непрекъснато да се поддържа и повишава нивото на професионализма на преводача.

Работата на преводача не е творческа професия

Преводът винаги остава една творческа професия, не зависимо от това, че вече има доста системи за автоматизиран превод, направени на основата на изкуствен интелект. Преводът на дори едно кратко изречение допуска няколко възможни варианти. Търсенето на адекватен термин, който понякога липсва в езика на който се превежда или превод на специализиран жаргон, се явява творчески процес.

Ролята на преводача в съвременната бизнес среда не е голяма

Обърнете внимание върху работата на преводачите, превеждащи устна реч. В процеса на преговорите те не само превеждат от един език на друг, а и създават атмосфера на взаиморазбиране и партньорство. Преводачът не само помага да се разбират хората, които говорят на различни езици, но и имат различни култури и често имат различни начини да правят бизнес. Участието на добър лингвист покачва шансовете за успешно приключване на преговорите.

Работа за преводачи се намира в дребния бизнес

Преводаческите фирми са принудени да се разрастват и да се обединяват за да могат да удовлетворяват разностранните желания на клиентите си и да изпълняват големи поръчки в кратки срокове. Има тенденция за нарастване не само на основният персонал, но и на наеманите допълнително за конкретни проекти преводачи. Обемът на извършваните от една фирма преводи може да достига стотици хиляди страници за една година.

Четете още в Кариера: Избор на кариера, професия
Прочетено: 14,799 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 11.09.2006г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!Коментари

ето тук има добре описано какво представлява професията заклет преводач
https://prevodite.bg/blog/78/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%BF/

допълнително тази страница https://prevodite.bg/
или по скоро онлайн платформа предлага работа за преводачи със или без стаж. Може да се ползва като старт в кариерата на всеки един преводач. Там има много агенции и фирми които страртират проекти за преводи и всеки един преводач може да кандидатсва по тях, да ги печели и обработва. Възполвайте се и вие от тази нова и единствена по рода си възможност, нека бъде в помощ на всеки при този притиснат работен пазар.


Добави коментар