Text: -A A +A
Четете още в Кариера: Избор на кариера

Ако сте си мислили, че CIO е акроним само на chief information officer (шеф на ИТ отдела), то може останете малко изненадани. Оказва се, че съществуват осем допълнителни роли със същите инициали, които добрият технологичен мениджър трябва да играе.

Фото: stock.xchng

CIO-то се налага да бъде мениджър по интеграция (chief integration officer), т.е. някой, който трябва да се справи с хаоса, създаден от поколения на имплементационни решения, довели до съществуване на цяла орда системни силози. Те, от своя страна, са създали интеграционен кошмар в повечето компании, пише в информационния си бюлетин аутсорсинг гигантът EDS, данни от който са изнесени в silicon.com.

CIO също така е мениджър по иновациите (chief innovation officer), по изследванията (chief investigative officer ), както и по дразненето (chief irritation officer), тъй като трябва постоянно да предизвиква настоящото положение на бизнеса.

EDS предлагат на CIO и ролята мениджър по идентичността (chief identity officer), поради изключителното значение на управлението на личните данни. CIO трябва да бъде и мениджър по ваксинациите (chief inoculation officer), поради критичната му роля в поддържането на ИТ сигурността.

Не по-малко важна е ролята мениджър по интернационалността (chief international officer), тъй като на CIO-то се налага да управлява техническата и бизнес инфраструктури, състоянието на които има огромно значение за международните компании. Управлението на интернационална инфраструктура изисква от CIO-то да бъде отчасти адвокат, технически специалист, политик и като цяло бизнесмен, казват от EDS.

Освен всичко това, ИТ мениджърът трябва да бъде и мениджър по информацията (chief information officer), като тук се набляга именно върху информацията, а не върху информационните технологии.

EDS определя и три роли, които ИТ мениджърът трябва да се старае да избягва – мениджър по инерция (chief inertia officer), мениджър по пречки (chief impediment officer) и мениджър по неефективност (chief inefficiency officer). Неучастието в тези роли ще осмисли информационните технологии като средство за растеж на бизнеса, а не като пречка за него.

Четете още в Кариера: Избор на кариера
Прочетено: 5,762 пъти Източник на статията: http://technews.bg | 12.12.2007г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!