Книга 21 начина да направите кариера - 21 Ways To Get Ahead In Your Career
21 начина да направите кариера (21 Ways To Get Ahead In Your Career)

Автор на книгата: Брайън Трейси (Brian Tracy)
Авторските права на превода: Портал Кариерист

Text: -A A +A

„Днес информацията дава власт. Пред човека, който притежава информация, се отварят нови възможности и пътища за движение нагоре.”

Питър Друкер

Властта и авторитетът играят много важна роля във всяка организация. Вашата способност в своята кариера да придобивате и използвате властта и авторитета до голяма степен ще определи вашия успех в дългосрочна перспектива.

Властта в най-простия смисъл на думата, значи възможността да се влияе върху дейността на хората и върху използването на ресурсите. Да използвате властта, значи да имате правото да решавате как да използвате дадените ви човешки и материални ресурси. Имайки власт, вие можете да вземате или да отменяте решения, които са взети от други хора. Вие притежавате правото да решавате какви действия трябва да бъдат направени, а какви напротив – прекратени.

Различават се два основни източника на „властни пълномощия” във всяка една фирма: конструктивната власт и реципиентната власт. Вашите власт и авторитет са конструктивни, когато използвате предадените ви властни пълномощия или възможности, които притежавате по силата на своя авторитет. В този случай вие използвате властта според потребностите на развитието на фирмата и за постигането на нейните цели по бърз и икономически изгоден начин. Вашите власт и авторитет се смятат за реципиентни, когато използвате своето служебно положение или авторитет, за да постигнете лични цели за сметка на подчинените ви хора.

Съществуват три форми на конструктивната власт или авторитет и всяка една от тях можете да постигнете. Първата се нарича авторитетът на специалиста. Вие започвате да имате подобен авторитет, след като придобивате известност поне вътре във фирмата в качеството си на специалист от най-високата класа в някаква сфера на дейност, най-вече тази, която е извънредно важна за успешната работа на фирмата. Когато вие умеете да давате голяма полза, околните често ви гледат отдолу нагоре и ви уважават най-напред за вашия съществен принос към работата на фирмата.

Втората форма е авторитетът на личността. Вие постигате тази форма на власт върху хората, когото се явявате личност, чиито качества предизвикват специална симпатия и уважение, когато вие, така да се каже, сте популярна и влиятелна личност. Възникването на тази форма на власт се дължи на факта, че притежавате качества, които карат хората да ви харесват и сами да ви дават авторитет. Във всяка фирма могат да се срещат хора, които имат личностен авторитет и в значителна степен влияят върху живота на фирмата, като при това не заемат някаква висока длъжност. Дадената форма е основана върху вашето добро отношение към хората.

Трета форма на власт, която имате възможност да придобиете, е административната власт, основана върху вашата длъжност. Дадена власт идва към вас заедно с длъжността, която получавате, и освен другите неща ви дава правото да наемате и уволнявате работници, да давате награди на тези, които ги заслужават и да налагате наказания на допусналите грешки. Към всяка длъжност е закрепена определена административна власт.

В своята фирма и през цялата си кариера успехът в придобиването на първите две форми на властта (авторитета), които изцяло зависят от вас самите, ще определят и успеха в постигането на административната власт. Хората, които се намират върху вас, както и хората наоколо, ще бъдат съгласни с вашето служебно израстване, защото сте им доказали, че колкото по-голямо влияние имате възможност да оказвате върху хората, толкова по-добри резултати можете да постигате, притежавайки това влияние.

Колкото по-голяма власт придобивате и използвате по конструктивен начин, толкова по-голяма власт ще привличате към себе си. Повече хора ще ви дават своята подкрепа за това. Хората, които са над вас, ще ви предоставят повече ресурси и ще ви предадат по-широки пълномощия. Вас ви чакат уважение и зачитане от страна на хората, с които работите. Придобиването на власт и авторитет във всяка тяхна форма е сигурен път към високо и изгодно положение.

Започвайте да действате веднага!

За лидерство се смята умението да придобивате последователи. Ако се има предвид, че непрекият път често е най-добрият, и това, че работата за общото дело винаги се възнаграждава, положете най-напред своите усилия, за да съдействате със своята работа за постигането на най-важните цели на своята фирма. По този начин ще си осигурите по-високо положение в очите на своите колеги и началници. С всички сили помагайте на други хора да постигат успех в своята работа.

Стремете се към това властта и авторитетът, които сте придобили, да имат твърде конструктивен характер. На вас хората искрено ще ви пожелават да имате успехи в кариерата и ще ви дават своята подкрепа в нейното постигане, ако ви познават като човек, който винаги използва своята власт и влияние само с полза за фирмата и нейните сътрудници.

Прочетено: 1,856 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 29.09.2014г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!