Книга 21 начина да направите кариера - 21 Ways To Get Ahead In Your Career
21 начина да направите кариера (21 Ways To Get Ahead In Your Career)

Автор на книгата: Брайън Трейси (Brian Tracy)
Авторските права на превода: Портал Кариерист

„Хората, постигнали велики резултати в индустриалния свят, са тези, които вярват в производителната сила на своите идеи.”

Чарлз Филлмор

Стремежът да се осигури печалба е главният двигател на вашия успех в бизнеса, неговата сила, основата на вашето бъдеще.

Извънредната концентрация на вашето внимание върху факторите на печалбата се явяват ключът към вашето израстване, процъфтяването на фирмата и към бързото правене на кариера. Най-добрите хора във всяка делова организация са тези, които непрекъснато търсят пътища, с помощта на които организацията би могла да покачи своите печалби. Колкото по-голямо влияние оказва вашата работа върху чистата печалба на фирмата, толкова по-голяма е вашата ценност като сътрудник и толкова е по-голямо възнаграждението, на което можете да се надявате.

Всъщност съществуват само два основни начина за увеличаване на печалбите на една фирма. Първият е в това да се увеличи оборота чрез продажбата на по-голям брой стоки и услуги или създаването на нови продукти и услуги, за които има голямо търсене.

Вторият начин за увеличаване на печалбите е основан върху намаляването на разходите на фирмата през целия бизнес процес или през някаква негова част – от производството до доставката на стоки и услуги на купувача. Най-добрата стратегия за вас за покачване на печалбите се явява съчетанието на двата начина, т.е. непрекъснато търсене на начини за увеличаване на продажбите и съответно на оборота, както и за намаляване на разходите, свързани с предоставянето на стоки и услуги.

Трябва всеки ден да намирате начини така да организирате своята работа, за да можете да я вършите по-бързо и едновременно с това да правите по-малко разходи. Не позволявайте разходите да станат и стотинка по-високи от абсолютния минимум. Анализирайте всеки вид разходи, за да видите дали не можете да ги намалите. Анализирайте всяка бизнес операция, която е във вашата компетенция, и помислете върху това дали можете да намерите начин да я улесните, а в някои случаи дори изобщо да я избегнете, за да направите икономия на време и средства, ако при това не страда резултатът.

Най-ценните работници във всяка бизнес организация са тези, които в най-голяма степен се грижат за общата печалба на бизнеса. Те приемат икономическата дейност на фирмата като дълбоко лична работа, не пестят сили за покачването на нейната ефективност. За тях парите на фирмата са парите, за които те носят лична отговорност и високите резултати на дейността на фирмата за тях наистина са лична отговорност.

След като влезете в кръга на лицата, които се грижат за покачването на печалбата на фирмата, вие веднага се озовавате пред погледа на хората, от които зависи вашата кариера. Ако сте способни да покачите печалбите или да намалите разходите, за вас ще работи един от най-бързо действащите начини за постигане на високо положение и възнаграждение.

Започвайте да действате веднага!

От днес карайте себе си да възприемате своята фирма така все едно отговаряте за нея изцяло и всеки долар от печалбата или разхода влиза във вашия джоб. Нека ви наранява всеки факт, дори и незначителен, когато според вас са пропилени средствата на фирмата, все едно това са вашите пари. Още днес се опитайте да намерите поне един начин да намалите разходите или да улесните бизнес операциите, които са във вашата компетенция.

Животът на всеки бизнес зависи от обема на продажбите и съответно от големината на оборота. Внимателно анализирайте своята сфера на дейност в рамките на общата работа на фирмата и помислете как бихте могли да окажете влияние върху обема на продажбите. Една добра идея може да промени вашия живот.

Прочетено: 2,084 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 23.09.2014г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!