Книга 21 начина да направите кариера - 21 Ways To Get Ahead In Your Career
21 начина да направите кариера (21 Ways To Get Ahead In Your Career)

Автор на книгата: Брайън Трейси (Brian Tracy)
Авторските права на превода: Портал Кариерист

„Човекът не е постигнал истинска душевна зрялост докато не е разбрал, че е много по-приятно да служи на другите, отколкото на себе си.”

Вудо Уилсон

Ние сме навлезли в „ерата на купувачите”. Днес ние знаем, че истинското предназначение на бизнеса е в това да се придобият нови и да се задържат стари клиенти или купувачи.

Постигането на всякакво ниво в бизнеса изисква удовлетворението на нуждите на купувачите да се явява централен аспект в дейността на фирмата или предприемача. Печалбата в бизнеса е резултат от поддържането на броя на купувачите на приемливо ниво за сметка на приемливи разходи.

Купувачите плащат всички заплати и печалби. Купувачите определят дали фирмата ще има успех или неуспех в бизнеса, както и свързаното с това положение на всички нейни сътрудници. Сам Уолтон, основателят на Wal-Mart веднъж е казал: „Всички ние имаме един шеф – купувачът – и той може да ни уволни във всяка секунда, само като реши да купува на друго място”.

Кои са вашите купувачи (клиенти), както вътрешните, така и външните? Кои са вашите най-важните купувачи (клиенти)? Кои са тези хора, които решават дали вашия бизнес и вашата фирма ще бъдат успешни или не? Съществува едно определение на купувача: „Човекът, който се полага на вас за удовлетворението на своите потребности и човекът, на когото вие се полагате за да удовлетворите своите потребности”.

Според това определение, вашият шеф също е вашият купувач. Вашите колеги са ваши купувачи. Сътрудниците, който ви се подчинявят са ваши купувачи. И, разбира се, хората, които купуват вашите продукти или плащат за вашите услуги, също са ваши купувачи. Всеки се полага на някого за нещо. Всеки се явява нечий купувач (клиент). Вашият успех в работата и в живота като цяло напълно ще се определя от това, доколко добре обслужвате купувачите (в широкия смисъл на думата) и удовлетворявате техните потребности. На колкото по-голям брой купувачи потребностите сте удовлетворили и с колкото по-голямо качество, толкова повече клиенти ще ви поръчат да обслужвате.

Съществуват четири нива за удовлетворение на потребностите на купувача. Това, къде се намирате вие относно тези четири нива, може да бъде мярката за вашия настоящ успех както по отношение към вашите купувачи, така и по отношение към вашата фирма.

Първото ниво на удовлетворение на потребностите на купувача съответства на качеството на услугите, когато те просто отговарят на очакванията на клиента. Това е минималното изискване за да може бизнесът да съществува. Ако изпълнявате само тази работа за която са ви наели или само прекарвате на работата определен брой часове на ден, то можете да направите извод, че дори вашето настояще да е поносимо, нямате големи изгледи за бъдещето.

Следващото ниво на удовлетворение на потребностите е когато вие надхвърляте очакванията на купувача. Вашият продукт или услуга излизат от рамките на това, което за тях е мислил купувачът по пътя към вас. Това ниво на качеството ще позволи на вашия бизнес да живее определено време, докато вашите конкуренти не предложат аналогично или дори по-високо качество и по този начин привлекат вашите клиенти към себе си. Вашите конкуренти ще направят точно това и то много по-бързо, отколкото си представяте.

Следващото ниво на удовлетворение на купувача е когато вие го възхищавате. Освен че му предлагате повече от очакваното, вие му давате нещо необичайно, което му е много приятно. Това извънредно нещо може да бъде само обаждането по телефона след определено време след покупката, когато вие се интересувате дали клиентът е удовлетворен от това, което е купил от вас и няма ли той някакви въпроси, на които бихте могли да отговорите. В работата си вие например бихте могли приятно да изненадате шефа си, като проявите инициатива в нещо или да направите нещо полезно за фирмата – нещо, което би било пълна изненада за всички.

Най-високото ниво е четвърто. Това е нивото на обслужване, когато омайвате всичките си купувачи. Когато удовлетворявайки техните потребности, вие надхвърляте всичките им очаквания. Те придобиват желание отново и отново да дойдат при вас за да купуват и, освен това, съобщават на своите приятели за това колко чудесно сте ги обслужили.

Създателят на Post-it – бележки с лепкава опъкова страна – корпорацията 3M навреме е събрала екип от специалисти, които са били оставени да се разпореждат сами със своите ангажименти по време на работата върху даден продукт. Успехът на продукта и печалба, която възлезе на няколко милиарда долара, постигнатите като резултат от усилията на екипа, са една от легендите на деловия свят. (Бележка на редактора – Това е примерът за връзката между удовлетвореността на клиенти и печалбата на фирмата)

Всеки ден от живота си трябва да търсите начини да отговаряте на очакванията, да ги надхвърляте, както и да пораждате възхищение и приятна изненада у хората, които се полагат на вас. Умението да удовлетворявате изискванията на конкретните купувачи по-добре, отколкото това може да направи някой друг, ще ви осигури стабилен път към по-престижната и по-добре платената длъжност.

Започвайте да действате веднага!

Определете своите най-важни купувачи (клиенти) както вътре във фирмата, така и извън нея. Помнете за това, че вашия шеф, вашите колеги и вашите подчинени също влизат в броя на вашите купувачи (клиенти).

Съставете план с помощта на който бихте могли да покачите броя и качеството на услугите, които оказвате на хората и в резултат на които те ще придобият желанието повече да ви помагат във вашата работа и в постигането на вашите цели.

Сега определете най-важните си купувачи. Това са хората, които придобиват от вас продукти и услуги, хората, от които очаквате позитивно и конструктивно отношение към себе си. Решете за себе си, какво бихте могли да направите за да подобрите своите отношения с купувачите. След като определите всичко това, започнете да действате без да се бавите.

Прочетено: 1,267 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 21.04.2014г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!