Книга 21 начина да направите кариера - 21 Ways To Get Ahead In Your Career
21 начина да направите кариера (21 Ways To Get Ahead In Your Career)

Автор на книгата: Брайън Трейси (Brian Tracy)
Авторските права на превода: Портал Кариерист

„Няма по-висша религия, отколкото служенето на хората. Трудът за ползата на обществото е най-великото кредо.”

Алберт Швейцер

В бизнеса, като и в живота като цяло, хората са всичко. Големината на вашия успех, ръстът в кариерата и вашата заможност до голяма степен се определят от количеството на хора, с които имате взаимно добри отношения. Колкото повече хора ви познават и уважават, толкова повече врати ще се отворят пред вас и толкова повече пречки на пътя ви ще бъдат отстранени с помощта на тези хора.

Ключът към постигането на успех е във всичко да слагате хората като приоритет и да следвате „златното правило”: отнасяйте се към хората така, както бихте искали те да се отнасят към вас. Предлагайте своята помощ на хората, веднага щом имате такава възможност. Проявявайте любезност, загриженост и внимание както към равните ви по положение колеги, така и към хората с по-ниска от вас длъжност.

Законът на обратната сила играе важна роля в човешките отношения. Той казва, че ние се стремим да се отплатим на хората за това, което те правят за нас (или за това, как те постъпват с нас). Той се явява, в същност, префразиране на библейската притча „каквото ще посееш, това ще пожънеш”, както и на третия закон на Нютон и може, във връзка с последния, да бъде формулиран по следния начин: за всяко действие има равно на него противодействие. Този закон ръководи постъпките на хората в повечето от ситуациите.

Ако говорим за кариера, използвайте този закон без умора - оказвайте помощ на други хора както вътре във фирмата, така и извън нея.

Трябва да търсите всякаква възможност да разширите своята мрежа от контакти. Станете член на местната делова асоциация, участвайте в нейния живот, посещавайте събирания и взимайте участие в мероприятия. Запознавайте се с хората от вашата сфера на дейност и споделяйте с тях своя опит. Задавайте им правилно формулирани въпроси и обмисляйте получените отговори. Предлагайте своята помощ, ако им трябва такава.

В работата се отнасяйте към хората приятелски, помагайте им в делата, когато имате възможност и ги заразявайте със своята позитивна нагласа. Изразявайте признателност за всякаква услуга, която ви оказват – голяма или малка. Опитвайте се да правите комплименти на хората, отбелязвайки свойствата на техния характер или нещата, които те имат, или техните постижения. Както е казвал Ейбрахам Линколн, „всички харесват комплименти”.

Отнасяйте се към човека с когото работите с не по-малко уважение, отколкото към всеки важен клиент на фирмата. Отнасяйте се към своя шеф, колегите си и подчинените си така, както бихте се отнасяли към всяко важно лице. Когато хората, поради вашето отношение, усещат своят значимост, те ще се възползват от всякаква възможност да ви дадат да се почувствате по същия начин.

Когато към вас се отнасят с уважение и симпатия всеки човек от вашето обкръжение, вашите шансове за по-високо положение и по-голяма заплата ще нараснат сами от себе си.

Започнете да действате веднага!

Направете списък на всички важни хора, с които се засичате във фирмата и извън нея. След това изучете внимателно този списък, определяйки за себе си, какъв прогрес бихте искали да постигнете в своите отношения с всеки от тях.

Помислете, какво бихте могли да направите за всеки човек, за да предизвикате у него желанието на своя ред да ви помогне за нещо. Опирайте се върху пословицата „Каквото посееш, това ще пожънеш”. Стремете се да давате повече, а не само да чакате изгода. Мислете най-напред за това, каква полза можете да дадете на други хора, а не за получаването на изгода само за себе си. 

Прочетено: 833 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 17.03.2014г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!