Книга 21 начина да направите кариера - 21 Ways To Get Ahead In Your Career
21 начина да направите кариера (21 Ways To Get Ahead In Your Career)

Автор на книгата: Брайън Трейси (Brian Tracy)
Авторските права на превода: Портал Кариерист

„Първото изискване за придобиване на успех - непрекъснато и без умора да се прилагат физическа и ментална енергия към решението на проблема.”

Томас Едисон

Вашата способност да постигате резултати се явява един от най-важните фактори при определянето на това доколко висока заплата и доколко висока скорост за издигане в службата можете да очаквате. Резултатите са всичко в деловия свят.

Изследователите са установили, че две години след като човек е напуснал колеж или университет, неговото образование има много малко влияние, или изобщо никакво влияние, върху неговата кариера. От този момент главното качество, определящо вашия делови успех, става умението да работите на своето работно място и да постигате резултати в полза на своята фирма.

Много хора влизат в трудовия живот, без да получат блестящо образование, но чрез целенасочената работа върху получаването на резултати, те често постигат много повече отколкото хора с прекрасно образование и забележителни природни дадености. Този начин за успех трябва да стане и ваш.

През целия ден си задавайте следните три въпроса, които ще ви помогнат по-добре да се концентрирате върху резултатите от своята работа:

1. От това, което върша, какво дава най-голям принос към работата на фирмата ми?

Какви резултати от вашия труд придават най-голяма полза за вашата фирма, изразен в някаква добавена стойност? За постигането на точно тези резултати следва да отделяте максимум сили и време. Ако не можете самостоятелно да отговорите на този въпрос, обърнете се към ръководството и питайте за неговото мнение.

2. Какво от това, което мога да правя аз и само аз, ако ще бъде направено съвестно, ще донесе наистина сериозна полза за моята фирма?

Това е един от най-добрите въпроси, които трябва да си задава човек, който се стреми да се ориентира на резултати. Отговор на този въпрос ще бъде задача, която само вие можете да изпълните. Никой друг няма да може да я извърши вместо вас или няма да прояви желание да я направи. Какъвто и да е отговорът, започвайте незабавно да изпълнявате тази конкретна задача.

3. По какъв най-полезен начин може да се използва времето точно сега?

Всяка минута, всеки час на работното място трябва да бъдете заети с изпълнението на най-актуалната задача. Това е най-доброто използване на вашето време. Подобно отношение към работата ще ви позволи да увеличите своята производителност, качеството на труда и, съответно, своите резултати по-добре, отколкото всеки друг начин. По принцип, довеждането до край на всякаква наистина актуална задача ви позволява да донесете повече полза за своята фирма, отколкото изпълняването на която и да е друга задача.

Като най-добри във вашия трудов живот дни следва да се считат тези, в рамките на които вие работите върху задачи, които вашето ръководство намира за най-важни и смята за най-добрия начин, по който можете да използвате своето работно време. Възможно е, че няма по-добър начин да се проявите и по този начин да покачите своите шансове за надбавка към заплащането или за израстване в службата, отколкото да работите в рамките на дълго време върху задачи, които предизвикват най-големи грижи у вашия шеф.

Положителния аспект е състои в това, че колкото по-добри са вашите резултати при изпълнението на важни задачи, толкова по-важни задачи ще ви възлагат. Колкото по-добри резултати постигате, толкова по-значими задачи ще ви доверяват. Колкото по-голям принос със своите резултати вие давате в общата работа на фирмата, толкова по-висока заплата и положение можете да очаквате.

Започвайте да действате веднага!

За какво ви плащат заплата? Направете списък със всички дела и задачи, заради които са ви наели на работа. Отделете една графа за характера на дейността и отделна - за резултатите от дейността. С други думи, какво представлява вашия труд и какво се получава като резултат. След това ги наредете по приоритет, слагайки най-важните задачи най-напред, а най-отдолу - второстепенни задачи.

Запознайте с този списък своето ръководство. Помолете го да нареди вашите задачи по реда на тяхната важност, в съответствие с неговите представи по въпроса. За вас е важно да знаете какви задачи вашия ръководител намира за най-важни, какви аспекти от вашата работа според него представляват най-голяма полза за фирмата.

В зависимост от резултата на вашия разговор с ръководството, каквото и да е неговото мнение, вземете решение от този момент да отделяте всеки час, всяка минута от своето работно време за работа върху задачи, които вашето ръководство е оценило като най-значими за фирмата. Това ще ви помогне да стъпите на пътя за постигането на най-бързия успех в своята кариера не по малко, отколкото всеки друг начин, който бихте могли да използвате.

Прочетено: 538 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 24.02.2014г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!