Книга 21 начина да направите кариера - 21 Ways To Get Ahead In Your Career
21 начина да направите кариера (21 Ways To Get Ahead In Your Career)

Автор на книгата: Брайън Трейси (Brian Tracy)
Авторските права на превода: Портал Кариерист

„Ясно си представете това, което желаете да придобиете. Създайте мислен архитектурен проект и след това преминете към строителството му.”

Максвелл Молц

По възможно най-кратък и директен начин същността на поведението и индивидуалната „съдба” на човека се изразяват със следните думи: ”Животът на човека върви към това, за което си мисли той”.

Вашите мисли определят вашите думи, решения, действия, резултатите, които постигате и изобщо цялото движение на вашия живот. Вие се движите в направление, зададено от вашите мечти и творчески пориви. Колкото повече мислите и говорите за нещо или си представяте нещо, толкова по-голямо влияние вашите мисли, мечти и стремежи оказват върху вашите действия и толкова по-бързо те намират въплъщение в живота.

Хората, които са постигнали успех, навсякъде разказват за своите стремежи, отдавайки на плановете за своето бъдеще по-голямата част от своето време. Често обсъждайки с другите своите мисли, те разсъждават за бъдещето и за това, как да превърнат своите планове в реалност. Те слагат пред себе си цели и непрекъснато обмислят най-кратките пътища към тяхното постигане. Като резултат, пред тях през цялото време се откриват нови възможности, които им позволяват по-бързо да се движат към целта.

За да придобиете навик да гледате в бъдещето, трябва да умеете да предизвиквате в своето въображение дългосрочни перспективи. Навикът да мислите за своят път в живота и за неговата крайна спирка е способен да оказва огромно влияние върху нивото на успеха, който постигате.

Доктор Едвард Бенфилд от Университета в Харвард е направил извод, основавайки се върху резултатите на своите петдесетгодишни изследвания, че най-голям успех в нашето общество постигат мъжете и жените, които притежават качеството да виждат в дългосрочна перспектива. Те поглеждат пет-десет години в бъдещето и взимат своите решения, основавайки се върху своето виждане в дългосрочна перспектива. Така трябва да правите и вие.

Важно място в концепцията за ориентирането към бъдещето, в контекста на философията на успеха, както сме споменали в първата глава, се отделя на идеализацията. Идеализацията в смисълът, който разглеждаме тук, подчертава, че трябва да си представяте идеалната бъдеща кариера. От време на време си представяйте като какви бихте искали да се виждате след пет-десет години. Представяйте си, че вашата кариера се е изградила по най-добрия възможен начин, и работата, с която се занимавате в представеното от вас бъдеще идеално ви подхожда.

Ако придобиете идеалната във всички отношения работа, какво би представлявала тя? С дела от какво естество бихте се занимавали? Колко бихте печелили? С какви хора бихте работили? Как си представяте вашето идеално работно място? Какви пълномощия бихте имали? Какви знания и умения биха се изисквали от вас? Какви допълнителни умения и знания би трябвало да придобиете за тази работа?

Практикувайте така наричаният „геп-анализ” по отношение към своята работа. Оценете разликата между това как стои вашата работа сега и това каква бихте искали да я видите след няколко години. Определете съществуващата разлика между двете ситуации. Дали недостигът само на едно свойство до голяма степен определя наличната разлика?

Какви промени внесени в живота ви, започвайки от днешния ден, биха ви помогнали да ликвидирате разликата? Какви стъпки бихте могли да направите още днес, за да контролирате своето бъдеще и да се подготвите към това да придобиете работата, която наистина ви харесва? Както казва Питер Друкер, общопризнатия авторитет в теорията на мениджмънта, „най-добрия начин да предскажете бъдещето е да го изградите”.

Колкото по-ясно е вашето виждане на желаните перспективи, толкова е по-вероятно, да предприемете стъпки в нужното направление и така ден след ден, докато вашето виждане се превърне в реалност.

Мислете също така и за бъдещото на своята фирма. Мислете за това, какво бъдеще я очаква и какво й липсва, за да постигне успех и високи печалби в бъдеще. Помислете върху това, какво лично вие бихте могли да направите, за да помогнете на своята фирма да постигне вижданите от вас перспективни цели.

Колкото по-ясни са вашите ориентири за бъдещето, толкова по-голям принос в работата на фирмата можете да дадете на сегашната си длъжност. А колкото по-голям е вашия принос към дългогодишните цели на фирмата, толкова по-скоро ще постигнете по-висока заплата и ще покачите своите шансове за издигане в службата. Колкото по-ясни са вашите ориентири за бъдещето, толкова по-качествени решения ще взимате и повече ще влияете върху цялата работа на фирмата, и ще имате по-сигурно усещане за това, че се явявате хазяин на своя живот, кариера и съдба.

Започвайте да действате веднага!

Вземете лист хартия и опишете колкото може по-подробно как си представяте идеалната работа и основните аспекти на вашия живот и кариера в сравнително далечното бъдеще. Дайте пълната свобода на своето въображение.

Представете си, че пишете този документ за някой милиардер, който е готов да ви предостави работа, съответстваща на описаната от вас. Затова се старайте да изложите всичко възможно най-ясно.

Помислете каква е вашата работа в момента. Сравнете вашето сегашно ниво на знания и умения с това, което бихте искали да придобиете в перспектива. Каквито стъпки би ви се наложило да предприемете за оправянето на сегашната ви ситуация. Започвайте веднага, още от днес.

Прочетено: 1,504 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 10.02.2014г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!