Фармацевт

Фармацевтите получават, съхраняват, приготвят, опаковат, контролират, отпускат и разпространяват лекарствени продукти и медицински изделия, съветват за правилно приложение, нежеланите реакции и странични ефекти на лекарствените продукти и медицинските изделия, предписани от лекари или други медицински специалисти. Фармацевтите допринасят за научните изследвания, тестването, подготовката, предписването и контрола на лекарствените терапии за подобряване на човешкото здраве.

Професии и длъжности