Text: -A A +A

Все повече работодатели искат кандидатите за работа в тяхната фирма да предоставят препоръчителни писма от бившите си работодатели. Функцията на препоръчителното писмо прилича на тази, която са имали характеристиките, познати от близкото ни минало. Целта на препоръката е да предостави на потенциалния работодател допълнителна, по-лична информация за служителя и работника, като тя трябва да бъде основана върху личното мнение на предишния ръководител.

Здравейте! Искам да ви попитам какво трябва да съдържа една препоръка /препоръчително писмо/, дадена от досегашния работодател и предназначена за евентуален бъдещ. Как е най-добре тя да бъде оформена и какво да съдържа? Благодаря и ви желая успехи! Ani


Няма някаква твърдо определена и стандартна процедура за изготвянето на препоръчително писмо, но е прието да се спазва структура, характерна за този вид писма:

1. Заглавие: „Препоръчително писмо” /не е задължително/.

2. Посочване на фактологията: през какъв период и на каква длъжност/и е работил служителят във фирмата, какви задължения е изпълнявал.

3. Как служителят се е справял със своите задължения, като се посочват конкретните му постижения, например: „Служителят е разработил …., внедрил …, подобрил … „, „В резултат на неговата работа са направени икономии в размер на … лв.” и т.н.

4. Оценка на цялостната дейност на служителя във фирмата.

5. Непосредствено препоръката/характеристика: например, “Считам, че г-н *** може ефективно/добре/успешно да извършва дейностите в обсега на своята професионална компетентност ...” и т.н.

6. Обяснение, защо толкова добър служител все пак е уволнен от фирмата. Например, „За съжаление, фирмата направи преструктуриране и на г-н *** беше предложено да заеме длъжността на „***”, но той отказа, защото предлаганата му длъжност е под неговите професионални способности” и т.н.

7. Координати за връзка: “При необходимост да се уточнят детайлите, можете да се свържете с г-н *** - директор на ***, на тел. *********”

8. Подпис, печат (не е задължително, но е препоръчително)

Най-важната част в писмото е характеристиката на човека, въпреки че от значение е и самият факт, че успешната работа на специалиста в друга фирма е потвърдена от пряк източник.

Да разгледаме по-подробно изготвянето на препоръчителното писмо.

Например, трябва да напишете писмо за един колега, с когото сте работили заедно няколко години и добре го познавате.

В т.2, 3 и 4 от горепосочения план се посочва кръга от задължения, които служителят е изпълнявал във фирмата. Добре е да се посочат всичките разработени и осъществени от него проекти. Можете кратко да опишете насоката на дейността на цялата фирма, за да проличи мястото на служителя в целия екип.

По-нататък се посочва характеристиката на човека от гледна точка на неговите професионални качества. Трябва да се опишат уменията му да се справя с определени задачи и да се посочат конкретните му постижения. Какви недостатъци и достойнства на служителя се проявяват по време на работата му? Какво впечатление прави той когато общува с други хора?

В т.5, за да се опише цялостната характеристика на личностните качества на служителя е необходимо да се посочи дали той се е проявявал като отговорен, любезен човек или той е труден в общуването, мързелив и заядлив? Посочва се способността на човека да работи под напрежение и в кратки срокове.

Най-накрая посочете “степента” на Вашата рекомендация: препоръчвате го безусловно, настоятелно, с някакви допълнителни уговорки или не препоръчвате той да заема исканата от него длъжност.

Съвет: Преди да започнете да пишете препоръчителното писмо, помолете човека да опише своите проекти и извършваните от него дейности, тъй като със сигурност не разполагате с информация за цялата работа на служителя. Ако не познавате добре човека, по-добре е да се откажете да му пишете препоръчително писмо, защото няма да можете да напишете нещо безпристрастно и отговарящо на действителността.

Успех!

Прочетено: 36,740 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 14.12.2006г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!