Глава 1. Определете точно какво ви трябва

Книга на Брайън Трейси. Това е първата сигурна стъпка по пътя за постигането на успех. Определете за себе си какво очаквате от своята кариера. Отделете време, за да анализирате своите таланти и умения. Задълбочете се в себе си за да изясните занимания от какво естество наистина ви допадат. Определете кръга на занимания и дела, които ви интересуват най-много или силно привличат вашето внимание. Хвърлете един поглед зад гърба си, върху предишната си работа, ако сте имали такава в живота си.

Планиране на успешна кариера

Помощен административен персонал - друг

В тази група се включва друг помощен административен персонал, некласифициран другаде.

Професии и длъжности

Служител човешки ресурси

Служителите, човешки ресурси поддържат и актуализират досиетата на личния състав, като например информация за служебни прехвърляния и повишавания, оценки за качеството на работата, взети и натрупани отпуски на служители, заплати, квалификация и обучение.

Професии и длъжности

Деловодител, архивар

Деловодителите и архиварите подреждат кореспонденция, карти, фактури, квитанции и други по азбучен или цифров ред, или в съответствие с използваната система за подреждане. Те намират и взимат даден материал от досие или папка, правят фотокопия, сканират и изпращат документи по факсимилен начин при поискване.

Професии и длъжности

Служител по кодиране и редактиране на документи

Персоналът по кодиране и редактиране на документи кодира информация, проверяват и коригират, изпълняват разнообразни помощни административни задачи.

Професии и длъжности

Пощальон, сортировач

Пощальоните и сортировачите извършват сортиране, записване, доставка и други задължения във връзка с пощенски услуги от пощенски станции или свързани с тях организации, както и от или в рамките на дадена организация.

Професии и длъжности

Помощен персонал в библиотеки

Помощният персонал в библиотеки издава и получава библиотечни материали, сортира и разпределя книги, аудио и видео записи, периодични издания, списания, вестници и осигурява обща библиотечна информация за потребителите.

Професии и длъжности

Служител, информиращ клиенти

В тази група се включва персонал, информиращ клиенти, некласифициран другаде.

Професии и длъжности

Анкетьор в изследвания

Анкетьорите в изследвания задават въпроси на анкетираните лица и записват техните отговори за целите на различни изследвания и пазарни проучвания.

Професии и длъжности

Рецепционист с общи функции

Рецепционистите с общи функции приемат и посрещат посетители, клиенти, или гости и отговарят на запитвания и искания, включително уреждат уговорени ангажименти.

Професии и длъжности