В тази рубрика ще намерите полезна информация и ресурси, които ще ви помогнат да подготвите документите си за кандидатстване за работа - мотивационни писма на български и английски, автобиографии, Cover Letter, Job Application, Curriculum Vitae, съвети за самостоятелната подготовка на документи. Ефективната кореспонденция с потенциалния работодател ще ви осигури по-добри шансове да започнете желаната работа.
 
 
 
 
Примерни мотивационни писма и автобиографии на български

Ако искате сами да напишиете мотивационното си писмо, тук можете да прочетете нашите съвети.

Ние публикувахме за вас няколко примерни мотивационни писма за кандидатстване за работа. Те могат да Ви дадат добри идеи за това, какво да съдържа Вашето мотивационно писмо и как да бъде оформено (съдържание, бланка, форма и др.).

Примерни мотивационни писма на български »

Примерни мотивационни писма, Cover Letter, Job Application) и автобиографии, Curriculum Vitae на английски

Предлагаме Ви няколко примерни автобиографии на английски език. Някои от тях са много подробни и имат вид на автобиография - мотивационно писмо. Автобиографиите са маркирани по длъжностите - работните места, за които се кандидатства).

Примерни мотивационни писма и автобиографии на английски »