Предлагаме Ви няколко примерни автобиографии на английски език. Някои от тях са много подробни и имат вид на автобиография - мотивационно писмо. Автобиографиите са маркирани по длъжностите - работните места, за които се кандидатства.

За тези, които искат сами да напишат своята автобиография или мотивационон писмо на английски език, сме подготвили кратък Примерен речник.

Curriculum Vitae in English