Text: -A A +A
Четете още в Кариера: Планиране на успешна кариера

Трудовият пазар непрекъснато се променя. Успехът на Вашата кариера пряко зависи от това, притежавате ли такива професионални умения, които се търсят от работодателите.

Фото: stock.xchng

Разбира се, всеки от нас притежава безброй ценни качества, които могат да бъдат полезни за определено работно място. Но, съществуват ли някакви “универсални” умения, притежавайки които можем да бъдем “желани” от всеки един работодател? Преди няколго години Департаментът на труда на САЩ (Department of Labor) е направил списък от 10 умения, които винаги са търсени от всеки работодател. Днес този списък остава да бъде толкова актуален, колкото и когато е бил направен:

1. Способности за решаването на проблеми

Това са уменията да идентифицирате проблеми, да ги анализирате и да взимате ефективно решение. Тези умения се ценят от работодателите, търсещи служители в сферата на бизнеса, медицински работници, научни работници, инженери и държавни служители.

2. Професионално-технически умения

В тази група влизат уменията да инсталирате, тестирате и ремонтирате електронни или механични устройства. Най-много тези умения се ценят в инженерството, телекомуникацията и транспорта.

3. Умения за общуване

Тези умения наистина можем да смятаме за универсални. Те могат да се прилагат както във вътрешноекипната работа, така и при контактите ни с клиенти и други външни за фирмата хора.

4. Работа с компютър

Всеки, който притежава добра компютърна грамотност, разбира от компютри и може ефективно да работи с тях, съществено покачва шансовете си да намери добра работа.

5. Педагогически умения

Потокът от информация, който ни залива непрекъснато, изисква да има специални хора, които могат квалифицирано да боравят с този поток. Винаги ще бъдат търсени преподавателите, инструкторите, социалните работници, продавачите и мениджърите.

6. Наука и математика

Хората, притежаващи математически познания са много ценени, защото те осигуряват прогрес в медицината, инженерството и науката.

7. Управление на паричните потоци

Това наистина е бездънна възможност – винаги ще се търсят инвестиционните брокери, счетоводителите и финансовите консултанти.

8. Мениджмънт на информацията

Информацията е проблемно място във всяка една сфера на човешката дейност, най-вече в икономиката. С времето ще нараства потребността от анализаторите, специалистите в областта на информационните технологии и програмните администратори.

9. Чужди езици

Ние живеем в света, където границите между хората, културите, икономиките и обществата се размиват. Познанията Ви на «основните» езици, такива като английски, немски, френски, испански, японски, китайски и руски, покачват цената Ви на пазара на труда.

10. Мениджмънт

Прегледайте обявите за работа – наистина мениджърите са сред най-търсените специалисти. Уменията за мениджмът включват уменията да управлявате персонал, ресурси и финанси. Трябва да можете да идентифицирате потребностите на хората и да ги превърнете в пари.

Четете още в Кариера: Планиране на успешна кариера
Прочетено: 12,968 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 12.08.2006г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!Коментари

Забравено е – Да работи без пари само за чест


Добави коментар