Text: -A A +A
Четете още в Кариера: Планиране на успешна кариера

Какви са възможностите Ви да направите кариера? Труден въпрос, който си поставя всеки амбициран специалист.

Фото: stock.xchng

Стратегията по отношение на персонала във фирмата е една от основните предпоставки за възможност или невъзможност на служителите й да направят кариера. Съществуват три основни стратегии.

Донори

Такива фирми предпочитат да набират млад “зелен”, нов персонал, да го обучат много добре, в резултат на което получават висококвалифициран персонал. Този начин е характерен за стабилни развиващи се фирми, имащи дълга история. На тях им трябват лоялни висококвалифицирани сътрудници, имащи тясна специализация. В този вид фирми пътят на кариерата е определен и се знае предварително. Процесът се дели на три етапа:

1. Всеки служител има определени задачи за определен период от време, който се влияе от спецификата на професията – година, две-три години, месец;

2. Работата на новите служители, както и техните планове се следят отблизо и се коригират от наставниците;

3. В края на годината работата се оценява. Цялата процедура е бюрократизирана (определена): служителите непрекъснато се тестват и се оценяват, с всеки сътрудник работят ръководителите от всички нива, а крайното решение се взема от директора “Човешки ресурси”. Всяка година комисията разглежда възможностите за преминаване на служителите на по-високо ниво, както и възможностите те да бъдат заменени със служители от по-ниско ниво. В случая има един вид приятелско взаимодействие тип "бюрокрация-демокрация".

Хищници

Тези компании се намират от другата страна на редицата. Те обикновено, поради вътрешни причини, не смятат за възможно или необходимо да харчат време и пари, за да подготвят собствен персонал. Такива работодатели предпочитат да купуват готови специалисти от други компании. Но, ако една фирма иска да купува най-доброто, самата тя трябва да бъде най-добър работодател.

Да бъдеш привлекателен работодател никак не е лесно: трябва да осигуриш идеалните условия за работа за специалистите от най-различни професии – от управляващ персонал до компютърен програмист. И, ако един мениджър иска да вижда как идеите му се реализират, то за един програмист е важно той да има непрекъснато професионално усъвършенстване, което да се съпровожда с нарастването на трудовото възнаграждение.

Прагматици

Това е един нов вид фирми, които добре оценяват както похватите на донорите, така и похватите на хищниците, но при все това имат собствена система за работа с персонала.

Тези фирми активно развиват своя бизнес и едновременно с това желаят твърдо да закрепят своите постижения. За тях е важно да имат най-добри специалисти, идващи отвън и верните лоялни професионалисти вътре във фирмата. Тези фирми широко практикуват вътрешно-фирмено обучение и планират кариерата на своите служители. Обаче, ако за нов проект трябват нови професионални качества, фирмата е готова да покани външен специалист. Обикновено, тези фирми лоялно се отнасят към своите бивши служители и наглеждат тяхната кариера.

Какъв начин за правенето на кариера да си изберете? Какви фирми – работодатели ще Ви подпомогнат най-добре?

Стъпала

Ако сте на първото стъпало на кариерната си стълбичка, то фирмите “прагматици” и фирмите “донори” имат готовност да наемат на работа перспективни млади хора. Понякога единственото изискване към кандидата за работа е наличието на диплома за висше образование. А някои от фирмите (например тези, които се занимават с бързооборотните стоки – прах за пране, хранителни стоки и т.н.) изобщо не се интересуват дали имате диплома, а дали можете да получавате и систематизирате информация или потенциално можете да продавате.

Обикновено донорите и прагматиците на най-ниското стъпало в йерархията вземат завършващите образованието си студенти или млади специалисти с “прясна” диплома. За всеки от тях се назначава по един “майстор”, който поема “ученика” и го насочва по професионалната стълбичка. Основните етапи в кариерата се определят още при приемането на работа.

Четете още в Кариера: Планиране на успешна кариера
Прочетено: 6,002 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 05.06.2006г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!