Text: -A A +A
Четете още в Кариера: Планиране на успешна кариера

Защо едни хора правят успешна кариера, а други – не? Защо предуспяващите в кариерата жени се срещат по-рядко от мъжете?

Фото: stock.xchng

Европейския институт на антропологически и социални проблеми на съвременното общество още в края на миналият век е провел мащабно изследование, посветено на разликите на “женският” и “мъжкият” начини за правене на кариера.

В резултат на изследването, са определени десет типични отговори на мъжете и жените, характеризиращи различието на двата пола във въпросите на правенето на кариера:

Жени
Мъже
Жените много късно се решават да правят кариера. Често само след десет години работа в една фирма, те се решават да претендират за по-високо ниво в йерархията, но за правенето на кариера това е прекалено късно! Мъжете веднага почват да правят кариера – иначе за какво те са започнали работа?
Повечето жени са прекалено пасивни. Вместо да взимат нещата в своите ръце, те позволяват всичко да се развива само, без тяхната намеса. Мъжете от деца са научени да бъдат целенасочени и активни.
Жените възприемат кариерата като лично израстване, като самореализация. Мъжете разбират кариерата като престижни и перспективни длъжности.
Жените разделят двете неща: вършената работа и кариерата. Работата за тях се осъществява “тук и сега”, а кариерата се явява изключително лична цел – един вид “допълнителна амбиция”, степентта на постигането на която всяка жена определя сама за себе си. Мъжете разглеждат вършената от тях работа от гледната точка на тяхните представи за правенето кариера. С други думи, те я възприемат като начин за издигане в иерархията, преуспяване.
Много малка част от жените като деца са се замисляли върху този въпрос. Повечето от тях са се надявали, че ще намерят някой, който ще ги издържа. От детските години мъжете имат нагласата, че ще работят – най-малко за това да изхранват семейството си.
Жените твърдо разделят личните и служебните проблеми. Ако има конфликт, те еднозначно избират един от двата пътя. Мъжете разглеждат кариерата като съществена част от своят живот. Ако възникват някакви проблеми от лично естество, то мъжете търсят начини “да прехвърлят топката” между личния и служебен живот.
Жените със своята трудова дейност трябва непрекъснато да доказват, че “вършат своята работа”, макар че околните мислят точно обратното. Когато мъжете започват работа в някоя фирма, те “автоматично” вече се смятат за “кандидат-генерални директори”.
Жените възприемат риска като отрицателен момент в кариерата. За тях той означава загуби, опасност и болка. Те избягват риска, ако имат такава възможност. За мъжете рискът означава загуба или печалба, победа или загуба, опасност или шансът.
Обикновенно момичета не придобиват опит за работа в екип. Ако те спортуват, то предпочитат “неекипните” видове спорт, като тенис или гимнастика. Повечето девойки никога не разбират какво значи “екипна работа”, те не се научават да се обединяват в групи и да печелят заедно – дори, когато не всичките членове на групата са ти симпатични. Момчета от деца се учат да действат в екип, обединявайки се в екипни игри. Още по време на играта на футбол момчета се учат как да действат заедно. Те разбират, че може да се спечели, но и да се загуби, че някои членове на екипа могат да имат лош характер.
Елементът “време” липсва в мисленето на жената. Те мислят само за това как може да се реши един проблем сега и в дадено място. Те не отчитат, какви последствия решението може да има върху тях в бъдеще.
Четете още в Кариера: Планиране на успешна кариера
Прочетено: 7,183 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 15.06.2006г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!