Text: -A A +A

Какъв е първия отговор, който Ви идва на ум, когато Ви питат дали си харесвате работата? Добре е, ако можете твърдо да отговорите: Да.

Фото: stock.xchng

Но, понякога има дребни неща, които правят отговора Ви: „Да, бих искал да работя в тази фирма чак до пенсионирането си, но ако ... (бих имал възможността да работя само три дни в седмицата, бих могъл да работя вкъщи, бих получавал по-висока заплата и т.н.)”. Не бива да бързате да си сменяте работата, защото понякога си струва да положите съвсем малко усилия, за да направите сегашната си работа точно такава, за каквато винаги сте мечтали. Какво можете да опитате да направите?

1. Направете списък на нещата, които бихте искали да вършите

Забравете за момент задълженията, които вършите в работата си и си представете, какво бихте искали да правите през работното си време. Опишете подробно задълженията и отговорностите, които бихте искали да имате на работното си място. Каква полза и какво удовлетворение за Вас лично, биха могли те да Ви дадат?

2. Направете си план за действие

Сега, след като сте наясно, какво точно бихте искали да правите, трябва да помислите, как да постигнете желаното. Не забравяйте, че няма непостижими неща! Въпросът е в това, дали цената, с която можете да ги постигнете е допустима за Вас.

Разделете листа на две колони, като в лявата колона посочите желаното от Вас положение, а в дясната, най-малко два начина да го постигнете (повярвайте, че ако помислите, ще откриете доста повече от два начина за постигането на всяко едно от Вашите желания). Например, желание: „Да получавам по-висока заплата”. Начини на постигане: „1. Да получа по-висока длъжност; 2. Да поема повече задължения; 3. Да продавам повече и т.н.”

3. Подгответе обръщение към ръководството на фирмата

След като сте си определили, какво точно искате от сегашната си работа и сте измислили начини да постигнете това, задължително трябва да споделите желанията си със своите ръководители. Без тяхното участие и знание, няма да можете да осъществите своите амбиции във фирмата.

Бихте могли да изложите нещата в устен вид, но едно писмено „заявление” има по - висок характер, показва, че намеренията Ви са сериозни, а и по-нагледно представят пред Вашите шефове, какъв полезен потенциал за фирмата представлявате. Вашето „заявление” би могло да включва следното:

  • Как промените във Вашия работен график (или други промени в работата), ще имат позитивно влияние върху работата на цялата фирма. Трябва да бъдете убедителни, защото мениджърите не са склонни да правят промени в работния процес, ако те наистина нямат потенциал да подобрят работата на цялата фирма.
  • Посочете, какво точно бихте искали да промените в своята работа и предложете варианти за тази промяна.
  • Ако сте избрали за себе си път, предвиждащ кариерни постижения, уведомете шефа си, че бихте искали да се издигате във фирмата и сте готови да работите за това. Посочете, какво бихте искали да подобрите или допълните в своята работа в това отношение. Можете да питате началника си за неговото виждане по този въпрос.
4. Споделете с ръководството на фирмата своите предложения

Намерете удобен момент, за да представите на началника си своето „заявление”. Имайте предвид, че не е добре да прескачате прекия си началник и да се свързвате веднага с „най-големия” си шеф. Така или иначе, контролът върху Вашата работа се осъществява от прекия Ви началник, а и точно той е този, който дава оценка на Вашата работа. Затова, най-напред споделете с него желанията си за промени в работата.

Освен да предадете „заявлението” си, помолете началника си да Ви отдели време за личен разговор с Вас. Не забравяйте по време на разговора да наблягате върху положителния ефект на промените върху работата на цялата фирма.

5. Насладете се на новата си работа!

Вероятността ръководството на фирмата да приеме по-голямата част от вашите предложения е голяма, стига те да бъдат подкрепени от добра логика. Дори да не успеете да преговорите за себе си всичко, което бихте искали да промените в своята работа, със сигурност ще успеете да спечелите поне нещо, което да доближава сегашната Ви работа към най - мечтаната за Вас.

Който не опитва – не печели!

Прочетено: 7,118 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 16.01.2009г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!