Успехът може да се планира, само трябва да знаете, къде искате да стигнете и какви умения, знания и ресурси ще ви помогнат. В тази рубрика ще намерите полезна информация и съвети, които ще ви помогнат да се определите с насоката, в която искате да се развивате и какви стъпки да предприемете. Колкото по-отрано ще направите план на своето развитие като професионалист, толкова по-успешна кариера можете да постигнете!

Прагматици, донори и хищници – кой ще помогне да направите кариера?

Какви са възможностите Ви да направите кариера? Труден въпрос, който си поставя всеки амбициран специалист.

Планиране на успешна кариера