Text: -A A +A

Рано или късно на всеки добър специалист му се налага да говори пред публика. Това може да бъде доклад, лекция или презентация. Аудиторията, пред която ще се наложи да говорите, може да бъде най-разнообразна – например, Вашите колеги, началници, клиенти или партньори. Не се притеснявайте, ако Ви се налага да го правите за първи път. Ползвайки Нашите съвети, ще успеете много добре да подготвите своето представяне през публиката, дори да нямате никакъв опит в това.

Фото: stock.xchng

Организацията на представянето пред публиката включва 8 основни етапа:

1 етап: Събиране и подреждане на информацията

Трябва много добре да изучите материалите по темата на Вашата презентация. Старайте се да знаете по въпросната тема повече, отколкото смятате да кажете пред публиката. Оставете си “запас” от информация, който няма да ползвате по време на представянето си. Аудиторията винаги много добре усеща компетентността на оратора. Освен това, има голяма вероятност да Ви задават въпроси, отговаряйки на които ще се наложи да дадете допълнителна информация.

След като сте събрали и подредили необходимата информация, направете си план на речта и започнете да пишете пълния текст или подробен конспект (придържайки се към подготвения план).

Добре е предварително да познавате отношението на публиката към темата на Вашата презентация, както и тяхната компетентност по дадения въпрос. От това ще зависи, как ще се обръщате към публиката, какъв обем от информация ще представите, какво ще бъде съотношението на информационен, доказателствен и обобщаващ материал.

Трябва да познавате много добре значенията на думите, които смятате да използвате в речта си, да можете да ги произнасяте правилно и да ги използвате във верен смисъл.

Опитайте се да предвидете, какви въпроси ще има към Вас аудиторията и дали изобщо ще има такива? Някои оратори, специално в речта си, подвеждат слушателите към определени въпроси, на които вече имат готови отговори. Това, също е начин да представите информация в интересна за слушателите форма.

Помислете, какви точно хора ще присъстват по време на Вашето представяне. Една и съща информация трябва да бъде представена по различен начин за група студенти, за професионалисти в съответната област, за ръководителите, за широка аудитория и т.н. Направете презентацията си разбираема за Вашата аудитория.

Трябва да прецените, дали ще можете да четете подготвеният от Вас текст или ще трябва да се придържате към него, без да четете. Във втория случай е удачно да си направите кратък конспект, който ще можете да поглеждате по време на представянето си. Традиционно, четенето е допустимо по време на конференции и семинари, по време на които се представя сложна професионална информация. В останалите случаи ще се наложи доста пъти да си прочетете подготвения текст, за да можете да го възпроизвеждате без притеснение, ползвайки само кратък конспект.

В края на този етап от подготовката трябва да имате готов текст на представянето си. Текстът, възпроизведен със спокоен тон трябва да заеме най-много 80% от времето, което имате за своята презентация.

2 етап: “Атракции”

За да не изглежда представянето Ви скучно и сухо, трябва да помислите, как да го разнообразите, за да поддържате вниманието на аудиторията. Броят на подобни “атракции” зависи от продължителността на Вашата презентация, а съдържанието – от темата и състава на аудиторията. Подгответе си предварително интересни факти по съответната тема и ги вмъкнете в текста на речта си.

Колкото и да е кратко Вашето представяне пред публиката, опитайте се да грабнете вниманието на слушателите си още от самото начало.

Можете, например, да започнете речта си като посочите проблемен, интересен или смешен факт. Също така е удачно да разгледате някой актуален проблем, който интересува по-голямата част от публиката, и след това да преминете към описанието на това, как този проблем може да бъде решен. Съществуват и по-радикални начини – например, веднага да накарате аудиторията да вземе участие в събитието. Например, да питате слушателите нещо - веднага ще получите някои отговори, хората ще започнат да обменят мненията си с други слушатели, активността на аудиторията веднага ще се покачи. Можете да раздадете анкета, която присъстващите трябва да попълват по време на изказването Ви и после да я върнат. Освен това, можете да подготвите няколко листа с основните тезиси на речта си и да ги раздадете в началото на презентацията. Така слушателите ще могат да си водят бележки (не забравяйте да оставите празни редове в листовете с Вашите тезиси). Този начин е много традиционен за лекциите, но е подходящ за всякакъв вид презентации и доклади. Освен факта, че Вашите слушатели по-добре ще възприемат поднасяната от Вас информация, те ще бъдат заети по време на речта Ви и няма да Ви притесняват с погледите си.

За да изглежда речта Ви по-атрактивна, можете да използвате всякакви визуални форми. Подготвяйки “атракциите”, важно е да помните, каква е Вашата аудитория. Стандартната презентация на Power Point със сигурност ще бъде голяма атракция за хората, които не ползват компютър в ежедневната си работа, но за професионалисти в областта на информационните технологии трябва да измислете нещо много по-атрактивно или, напротив, да действате по стар изпитан начин – да пишете на дъска или на флипчарт с флумастер.

3 етап: “Котви”

Очевидно е, че Вашите слушатели ще обсъждат представената от Вас информация – доклад ли ще е това, лекция или презентация. Представете си, събрали са се няколко души и се опитват да си спомнят, какво точно е казал еди кой си докладчик. Дали, някой ще може да се сети за съдържанието на това, което сте казали пред аудиторията, или ще се сеща само за някакви мъгливи монолози или представените от Вас “атракции”?

Затова, погрижете се, същността на представянето Ви да бъде запомняща се. Най-вече това е важно, ако не сте единствен оратор и сте се представяли заедно с други хора, говорещи на подобна тема. Всяка ключова идея от речта Ви трябва да бъде “закотвена” в съзнанието на Вашите слушатели. Начинът, по който ще направите това зависи от конкретната тема на доклада Ви. Опитайте се, за всяка важна мисъл в речта си да намерите подходящи думи, образи, действия или интонации, които ще бъдат разбираеми и запомнящи се за Вашата аудитория.

4 етап: Финал

Не бива да завършвате речта си, подробно повтаряйки това, което вече сте казали.

Задължително трябва да изразите благодарност за вниманието на слушателите си и да им дадете възможност да Ви задават въпроси. Разбира се, на повечето от въпросите ще можете да отговорите лесно, но понякога в нужен момент човек не може да се сети за нужния отговор. Дори само един въпрос, оставен без отговор, може да принизи добрия ефект от цялото Ви представяне. Затова, трябва да измислите няколко стандартни фрази на случай, ако няма да можете бързо да се сетите, какво да отговорите. Например, “Този въпрос изисква допълнително проучване” и след това изразете благодарност за въпроса: “Благодаря, много добре сте разбрали проблема! Точно върху това работя в момента” или “Чудесен въпрос! Виждам, че сте внимателен слушател!”. След като сте казали комплимент на човека, който Ви е задал въпрос, вече не е толкова важно, какво точно ще отговорите.

Отговори на стандартните въпроси можете да си напишете в схематичен вид на едно “пищовче” в края на текста на доклада си.

Следва...

Прочетено: 17,213 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 22.03.2010г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!