Как да напишeте автобиография по европейски стандарт?

Европейският формуляр е препоръчан официално от Европейската комисия. Той има незадължителен характер и цели уеднаквяване на информацията, отнасяща се до придобитите квалификации и обучение от страна на търсещите работа.

Подготовка на документи за кандидатстване 2