Книга 21 начина да направите кариера - 21 Ways To Get Ahead In Your Career
21 начина да направите кариера (21 Ways To Get Ahead In Your Career)

Автор на книгата: Брайън Трейси (Brian Tracy)
Авторските права на превода: Портал Кариерист

Вашата кариера и вашето бъдеще са във вашите ръце. Днешните времена са забележителни. Никога преди не са се откривали толкова възможности и перспективи пред хората, които се стремят към успех в каквато и да било професионална сфера и изобщо в живота, както в настоящото време.

Вашето задължение пред себе си и пред всички, които са около вас, се състои в това, да използвате напълно многобройните възможности, съществуващи около вас. Вашата задача е да направите своя принос в това, което повечето икономисти сега наричат Златния век на човечеството, като използвате всичките си таланти и способности. Тази книга ще ви помогне в това.

Вие ще се запознаете с редица практични, проверени, лесни в прилагането и ефективни начини за придобиване на успех в постигането на високоплатена работа. Освен това Вие ще научите как да осигурите на своята кариера бърз растеж, придобивайки по-високо служебно положение и власт. Вие ще разберете как можете значително да засилите своята кариера и по този начин да се озовете сред водещите специалисти в своята сфера на дейност.

Тези методи и принципи се използват от хората, които са получили професионален успех и високо заплащане в своята сфера на дейност. След като започнете да ги прилагате в своята работа, вие все едно ще натиснете педала за газта, придавайки по този начин ускорение на своята кариера. В близките две-три години вие ще пожънете по-голям успех, отколкото постига един средностатистически човек за десет-петнадесет години, само следвайки естествения поток от събития в живота си.

Ние сме преминали от ерата на заетост през целия живот към ерата на трудоспособност през целия живот. Това значи, че от днес сте длъжни да осъзнавате пълната отговорност за всичко, което става с вас в живота: както в работата, така и в личните дела. Една от най-големите грешки би било да се смята, че вие работите за някой друг, а не за себе си. Не е важно, че някой друг слага подпис върху чека със заплатата ви или ви дава плик със заплащането – всъщност вие сте шеф на себе си. Вие винаги сте сред тези, които сами си осигуряват работа и, следователно, сами си осигуряват доход. В края на крайщата вие самите определяте колко голяма заплата ви се полага, колко бързо ще израснете в работата и изобщо само от вас самите зависи това, как се нарежда вашия живот. Вие отговаряте за всичко.

Три на сто от американците, чиято работа се смята за най-високо платената, смятат, че сами си осигуряват работа, дори ако се трудят за някой друг. Подобно отношение към труда си, когато човекът взима пълната отговорност за постиганите от него резултати, прави тези хора специални и ценени сътрудници в очите на фирмите, които са ги наели на работа, и донася огромна полза за тях самите. Като резултат, пред тях се отварят много повече възможности в сравнение със сътрудниците, които притежават традиционен поглед върху наемния труд. Те повече печелят и израстват по служебната стълбичка много по-бързо.

От днес гледайте на себе си като на президент на фирма, в която има само един работник – вие самите. Смятайте, че във вашите задължения влиза да продавате на доста сложен от към конкуренцията пазар една единствена стока – вашите умения като работник. Възприемайте себе си като консултант на собствената фирма, която се стреми да ви плаща точно толкова, колкото заслужавате.

След това започнете да прилагате тези 21 начина за постигане на високо заплащане и светкавична кариера, които използват често без да го осъзнават всички хора, които са се сдобили с успех в работата, без изключение. Вие никога няма да поискате да погледнете зад гърба си!

Прочетено: 1,478 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 30.11.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!