Въпрос по време на интервю за работа: Какво сте правили след като сте напуснали последната си работа?

Въпросът може да бъде зададен не само за времето след последната Ви работа, а и за всяка празнина& в трудовия Ви стаж. Вероятността по време на интервю за работа да Ви питат за това с какво сте се занимавали докато не сте работили, е много голяма.

Въпроси по време на интервю за работа