Глава 20. Печелете власт и авторитет

Властта и авторитетът играят много важна роля във всяка организация. Вашата способност в своята кариера да придобивате и използвате властта и авторитета до голяма степен ще определи вашия успех в дългосрочна перспектива.

Лично развитие

Как да завземете властта във фирмата (или, поне, в своя отдел)

265-business

Най-голямата тайна на властта е, че я притежават хората, които реално вземат решения, а не тези, които имат някаква определена властна длъжност. Кой във Вашата фирма взема решения? Ако това е леля Донка - чистачката, то, колкото и да звучи странно, тя е човекът, който има най-голяма власт във фирмата.

Приложна психология