Ръководител в областта на услугите за грижи за възрастни хора

Ръководителите в областта на услугите за грижи за възрастни хора планират, управляват, координират и оценяват предоставянето на услуги по настаняване и персонални грижи за възрастни хора.

Професии и длъжности

Ръководител в областта на услугите за грижи за деца

Ръководителите в областта на услугите за грижи за деца планират, управляват, координират и оценяват предоставянето на грижи за деца в извън училищни, ваканционни и дневни центрове.

Професии и длъжности

Управител на ресторант

Управителите на ресторанти планират, организират и управляват дейността на кафенета, ресторанти и други подобни заведения, които приготвят, предлагат и доставят храна.

Професии и длъжности

Управител на хотел

Управителите на хотели планират, организират и управляват дейността на хотели, мотели и други подобни места за настаняване.

Професии и длъжности