Надхвърлили сте 40-годишната възраст – сега накъде?

Намирането на работа след 40-годишната възраст? Въпросът е сложен. На тази възраст повечето хора почват да се замислят за постиженията си, да изпадат в криза и да мислят за своята непотребност. Положението се задълбочава от модерните напоследък младежки екипи, където дори 30-годишен човек се чувства, като безнадежно възрастен.

Стратегия за търсене на работа