Въпрос по време на интервю за работа: Защо имате голямо прекъсване в трудовия си стаж?

Този въпрос със сигурност ще чуете по време на интервю за работа, ако в трудовата си книжка имате прекъсване на стажа от няколко месеца. Колкото по-голяма е празнината в стажа Ви, толкова по-достоверно трябва да бъде обяснението Ви.

Въпроси по време на интервю за работа