Как да се подготвите за идеално представяне пред публика, ако нямате никакъв опит? - II част

Заключителни етапи на подготовката за представянето през публика - изнасяне на доклад, лекция или презентация. Не е трудно да бъдеш добър оратор.

Управление и развитие на кариерата

Професията „преводач” – митове и реалности

Професията „преводач” е една от най-разпространените в света. Можем да видим преводачите по телевизията, да четем тяхните преводи и да ги забележим на всяка международна среща. Те винаги остават в сянка, затова много хора имат грешна представа за тяхната работа. Искате да работите като преводач? Преди да направите окончателен избор, предлагаме Ви да се запознаете с няколко мита за тяхната работа.

Избор на кариера 1