Легализация на документи за образование

Какво трябва да направите за да легализирате документ за образование, издаден от българско учебно заведение, когато заминавате за чужбина? Как да се признае образователен документ, издаден в чужда държава, ако се връщате в България?

Образование & Квалификация 3