Твърдо „Не” за всеки случай от живота

Не можете да се справите с всички поети задачи? Може би причината е в това, че думата Не липсва в речника Ви?

Лично развитие