Секретар с общи функции

Секретарите с общи функции използват пишещи машини, персонални компютри и друга текстообработваща техника за преписване и въвеждане на кореспонденция и други документи, проверяват и форматират документи, изготвени от други служители, занимават се с входяща и изходяща поща, проверяват заявки за срещи или ангажименти и изпълняват разнообразни спомагателни административни задачи.

Професии и длъжности

Административен и изпълнителен секретар

Административните и изпълнителни секретари изпълняват задачи, свързани с поддържане на комуникация, координация и организация в помощ на директори и специалисти и/или изготвят кореспонденция, доклади, документация и друга специализирана документация.

Професии и длъжности