Как да получите интересна работа, за която не подхождате?

Умението да накарате работодателя, да Ви наеме на работа, за която не сте квалифицирани, е едно от най-важните умения на кариериста. Това умение позволява винаги да имате интересна работа.

Стратегия за търсене на работа

Кой сте Вие – рак или костенурка?

Психолозите разделят кариеристите на два основни типа: раци и костенурки. Първите стигат най-високата точка в кариера си към 40-годишна възраст, вторите към тази възраст тъкмо набират инерция.

Планиране на успешна кариера