Как да завземете властта във фирмата (или, поне, в своя отдел)

265-business

Най-голямата тайна на властта е, че я притежават хората, които реално вземат решения, а не тези, които имат някаква определена властна длъжност. Кой във Вашата фирма взема решения? Ако това е леля Донка - чистачката, то, колкото и да звучи странно, тя е човекът, който има най-голяма власт във фирмата.

Приложна психология

Как да се защитим от психологическия натиск в моменти когато трябва да вземаме решения?

Всеки от нас среща хора, които постигат целите си, прилагайки психологическа принуда върху околните. Не можем да избегнем такъв натиск, но можем да се борим с него. Как?

Приложна психология

Как да не се съгласявате със шефа си и при това да не загубите своята работа

Съществуват няколко правила за това, какво трябва и какво не трябва да правите, когато не се съгласявате с Вашето ръководство.

Приложна психология