Ръководител реклама и връзки с обществеността

Ръководителите реклама и връзки с обществеността планират, управляват и координират дейности по реклама, връзки с обществеността на предприятия или организации, или управляват дейности на предприятия, които предоставят такива услуги.

Професии и длъжности

Специалист по реклама и маркетинг

Специалистите по реклама и маркетинг разработват и координират рекламни стратегии и кампании, преценяват пазара за въвеждане на нови стоки и услуги, както и установяват и разработват пазарни възможности за нови и съществуващи продукти и услуги.

Професии и длъжности

Съвременни митове, с които ни омагьосват работодателите

Не само хората искат да изглеждат добре в очите на околните. Фирмите, организациите, едрите и дребните работодатели също създават митове, за да поддържат реномето си.

Приложна психология