Приложна магия или как да внушаваме послания на събеседника

Твърдо сте решени да доведете до съзнанието на събеседника своите послания. Дори с цената на магическите сили. Опитайте да приложите начини, които са използвани по време на класическите хипнотически сеанси. Правилото е лесно - съчетанието на прости малки действия поражда силен краен ефект.

Приложна психология

Как да реагирате на критиката?

Никой не харесва, когато го критикуват и малко хора умеят да отговорят на критиката с достойнство и безпристрастност. В най-лошия случай, отговаряме припряно и агресивно. В същото време, можем да научим много полезни неща, ако имаме правилна реакция на критиката, отправена към нас.

Управление и развитие на кариерата