Какво да правите, ако критикуват вашата работа

Хората могат да критикуват вашето мнение, изпълнението на някаква конкретна задачи или дори интересът ви към някакъв проблем. Ние, за съжаление, непрекъснато се намираме под критичните погледи на околните и до определена степен сме зависими от насочената към нас критика.

Проблеми в работата

Как да получите интересна работа, за която не подхождате?

Умението да накарате работодателя, да Ви наеме на работа, за която не сте квалифицирани, е едно от най-важните умения на кариериста. Това умение позволява винаги да имате интересна работа.

Стратегия за търсене на работа