Конфликти с колегите - как да ги решавате

Всеки работещ човек понякога има конфликт с колегите си. Не оставяйте нещата да се задълбочават. Колкото и да трае конфликтът, рано или късно трябва да го решите. Във Вашия интерес да нямате проблеми, които потенциално могат да попречат на кариерата Ви. Какво бихте могли да направите по въпроса?

Проблеми в работата