Психолог

Психолозите изучават и изследват умствените процеси и поведението на хората като отделни личности или в групи и прилагат тези научни знания за насърчаване на личното, социалното, образователното или професионалното приспособяване и развитие.

Професии и длъжности

Най-добрите професии в Америка

Списанието Money заедно със Salary.com направиха класация на най-добрите професии в Америка. В проучването се вземат в предвид заплащането, стреса, възможностите за развитие и други фактори, като в резултат се получава следното подреждане:

Избор на кариера 1