Оператор по контрол на процеси в химическото производство

Операторите по контрол на процеси в химическото производство управляват и наблюдават химически съоръжения, системи за контрол на многостепенни процеси, регулират и поддържат оборудване за дестилииране, филтриране, сепариране, рафиниране или пречистване на химични вещества.

Професии и длъжности

Оператор по контрол на процеси в металургичното производство

Операторите по контрол на процеси в металургичното производство управляват и наблюдават многостепенни обработващи машини и оборудване за контролиране на процеси по преобразуване, рафиниране, валцуване, топлинна обработка иле пресоване на метали.

Професии и длъжности

8 качества на забележителните сътрудници

Те са странни, понякога не са много любезни, но точно върху тях се крепи успехът на фирмата. Няма да определите тези хора по време на събеседването за работа или по време на редовната атестация. Признаците са скрити доста по-дълбоко. Вижте тези осем качества.

Управление и развитие на кариерата