Как се пише препоръчително писмо?

Все повече работодатели искат кандидатите за работа в тяхната фирма да предоставят препоръчителни писма от бившите си работодатели. Функцията на препоръчителното писмо прилича на тази, която са имали характеристиките, познати от близкото ни минало. Целта на препоръката е да предостави на потенциалния работодател допълнителна, по-лична информация за служителя и работника, като тя трябва да бъде основана върху личното мнение на предишния ръководител.

Подготовка на документи за кандидатстване