Как да завземете властта във фирмата (или, поне, в своя отдел)

265-business

Най-голямата тайна на властта е, че я притежават хората, които реално вземат решения, а не тези, които имат някаква определена властна длъжност. Кой във Вашата фирма взема решения? Ако това е леля Донка - чистачката, то, колкото и да звучи странно, тя е човекът, който има най-голяма власт във фирмата.

Приложна психология

Изкуството да правите комплименти: теория и практика

Комплиментът е един от най-ефективните начини да направите добро впечатление на събеседника си. Какво представлява комплиментът и как действа той върху хората?

Приложна психология