Стисни ми ръката, приятелю мой...

Ръкуването е съвременна форма на древния ритуал, който се е съхранил в повечето европейски държави. Съвременния човек запазва ръкостискането като поздрав при среща, при запознанство и при сбогуване.

Приложна психология