Тайните на успешното съвещание - ІІ част

При откриването на съвещанието трябва ясно и точно да се опишете обсъждания проблем и още веднъж да обърнете вниманието на присъстващите върху крайната цел на съвещанието.

Аз съм ръководител

Синдромът на отложения живот

Животът е болест със сто процентов летален изход. Често си казваме:&Да довършим ремонта и ще си поживеем! или Да си напиша дипломната работа и тогава ще започне истинският живот!. Подобни убеждения доказват, че само се подготвяме за живота в бъдеще време, а всъщност не живеем в настоящето.

Лично развитие